PROJEKT

Argument för mer ekosystemtjänster 

KUND: Naturvårdsverket | ÅR: 2016-2017

Naturvårdsverkets rapport Argument för mer ekosystemtjänster behandlar frågor inom fyra områden: vatten i stad och landskap, nyttoorganismer, människans hälsa samt klimatpåverkan och anpassning. Ambitionen är att innehållet kan inspirera fler att börja räkna med ekosystemtjänster när planer, strategier, investeringar och beslut ska tas. Rapporten har tagits fram av Ekologigruppen i samarbete med Belyazid Consulting & Communication, Sustainable Studio och Enveco.

Team: Karin Görlin, Anna Persson

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning