PROJEKT

Skötselplan för kulturreservat Ronneby brunnspark

KUND: J. Östberg AB | ÅR: 2016

Ronneby brunnspark har blivit utsedd till Sveriges vackraste park 2005 och Europas fjärde vackraste park 2006. Nu har parken och intilliggande naturmark fått en uppdaterad skötselplan där höga naturvärden kopplade till Natura 2000 vägts samman med höga kulturhistoriska intressen och brunnens historia samt parkens rekreationsvärden idag. Som en del av en konsultgrupp med representanter från bland annat SLU och WSP ansvarade Ekologigruppen för de delar av skötselplanen som berör parkens naturvärden. Bland annat har åtgärder föreslagits om värnar habitatsarterna läderbagge och ekoxe.

Team: Ulrika Hamrén, Jens-Henrik Kloth

 

PROJEKTKONTAKT:
Ulrika Hamrén
M.Sc. Biolog och miljöplanerare
08 525 201 20
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning