PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Planerings- och hållbarhetsstöd

För att skapa hållbara städer och samhällen måste frågor om social hållbarhet, rättvis planering, ekonomisk hållbarhet och biologisk mångfald vara med från början. Vi ser till hela plan- och projektprocessen och bevakar hållbarhetsfrågor i ett brett perspektiv och anpassar uppdraget efter kundens behov. Vi är måna om att materialet blir så användbart som möjligt för kunden: pedagogiskt, lätt att använda och utformat efter det syfte det ska användas i. Vi anpassar upplägget efter förutsättningarna, vilket innebär att vår medverkan ger värden i såväl små som stora uppdrag.

KONTAKTA OSS

Vi är experter på interaktioner mellan byggd och grön struktur och ger lösningar som ger den bästa totala hållbarheten.

Vi kan planera för samverkan mellan grön och byggd struktur och för att vi ska kunna göra mest nytta är vi gärna med tidigt i processen. Vi har lång erfarenhet av att jobba från strategisk till detaljerad nivå och kan därför anpassa arbetet med en liten naturinventering, skötselplan eller detaljplan så att resultaten blir användbara i en större strategi.

Vi är unikt bra på att känna igen vad som verkligen är hållbart. Vi jobbar och tänker evidensbaserat. Därför kan vi ge mycket värdefulla råd till de som verkligen vill uppnå ökad hållbarhet.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Elisabetta Troglio
Samhällsplanerare, Tekn. dr
070 378 54 42
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning