PROJEKT

Idéverkstad med STEP-metoden

KUND: Sundbybergs kommun | ÅR: 2015

Med hjälp av den handgripliga STEP-metoden fick deltagarna på idéverkstäderna i Sundbyberg bygga upp olika framtida utvecklingsscenarier med skalenliga klossar på stora flygbilder. Genom att tydligt visa deltagarna hur deras val formar staden hjälper metoden till att forma ett hållbart stadsbyggande.

I januari 2015 hölls två idéverkstäder för utvecklingen av området kring klockstapeln i stadsdelen Ör i Sundbyberg. Syftet med idéverkstäderna var att konkretisera utvecklingen av klockstapeln och bygga vidare på tidigare planarbete och övergripande visionsarbete som drivits inom ramen för PARK LEK för stadsdelarna Hallonbergen och Ör.

STEP-metoden

Idéverkstäderna följde den så kallade STEP-metoden (framtagen av Ekologigruppen AB och Arken Arkitekter AB). Metoden bygger på att deltagarna själva, med klossar på flygbilder över området, får testa hur olika utvecklingsscenarier både i struktur och skala skulle kunna se ut.

I den slutgiltiga rapporten sammanfattade Ekologigruppen och Arken arkitekter arbetet i tre strukturer som visade på tre möjliga vägar att gå vidare med utvecklingen av klockstapeln.

Team: Hillevi Eklund, Krister Sernbo och Elisabetta Troglio.

PROJEKTKONTAKT:
Emma Holmberg
Humanekolog MA
Tjänstledig
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning