PROJEKT

Kunskapsunderlag om det artificiella ljusets effekter

KUND: Falkenbergs kommun | ÅR: 2022

Ekologigruppen har på uppdrag av Falkenbergs kommun tagit fram två kunskapsunderlag om ljusföroreningars påverkan på den biologiska mångfalden, med rekommendationer om hur kommunen respektive pastorat bör arbeta för att minimera denna påverkan utifrån relevant forskning och lagstiftning.

I kunskapsunderlagen redovisas aktuell forskning gällande hur djur, växter och människor påverkas av artificiellt ljus, liksom hur belysning kan redigeras för minsta möjliga negativa påverkan med hjälp av god planering och ny teknik. Även intressekonflikter med trygghet bemöts med rekommendationer på hur dessa kan hanteras med hjälp av samordnade kommunala insatser. 

Det går att anpassa belysningen på olika sätt så att den fungerar ok både för människor och djur.

Inom ramen för uppdraget genomfördes ett seminarium och två workshops med representanter från kommunen och Falkenbergs pastorat. I samband med dessa workshops har tankar och synpunkter från deltagarna noterats och bearbetats in i kunskapsunderlagen. Syftet med uppdraget har varit att genomföra en kompetensutvecklingsinsats inom kommunen och pastoratet och att kunskapsunderlagen ska kunna fungera som beslutsstöd i fortsatt arbete.

Är ni intresserade av föreläsningar, workshops eller liknande kunskapsunderlag om ljusföroreningars påverkan på djur, växter och människor? Kontakta Emma Holmberg så berättar hon mer.

Team: Emma Holmberg, Ulrika Hamrén och Johan Eklöf (Nattbakka natur). 

PROJEKTKONTAKT:
Emma Holmberg
Humanekolog MA
08-525 201 54
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.