PROJEKT

Danviksskogen – Oxelösunds okända skogspärla

KUND: Oxelösunds kommun | ÅR: 2019-2021

Oxelösunds kommun har god tillgång till flera fina naturområden. Oxelösund förknippas förutom med stålverket även med sitt läge vid havet och etablerade besöksområden som Femöre. Men här finns också en bortglömd pärla: Danviksskogen. Vi fick i uppdrag av kommunen att uppmärksamma och göra den här platsen mer känd för Oxelösundsborna. Projekten har utförts som ett LONA-projekt.

Skogen runt knuten levererar ekosystemtjänster

Danviksskogen har nästan allt man kan önska av en skogsupplevelse. Variation i natur och topografi, tystnad och skönhet. Här finns både vidkroniga hagmarksekar och vackra hällmarkstallskogar med renlavsmattor. De som har turen att bo nära Danviksskogen har möjlighet att vistas här dagligen. Andra använder skogsområdet som utflyktsmål på helgerna. Skogen har genomgående höga upplevelsevärden.

Danviksskogen finns på cykelavstånd för nästan alla Oxelösundsbor och utgör en viktig resurs för tätortsnära natur, särskilt för delar av Oxelösund som har brist på stora grönområden. I vår kartering av ekosystemtjänster lyfts Danviksskogen fram som ett värdeområde där många olika ekosystemtjänster sammanfaller.

Kommunicera med bilder

Med enkla medel går det att göra Danviksskogen tillgänglig utan alltför stora resurser. Genom lekfulla kollage kommunicerar vi hur entréområden blir en trygghet för personer som inte är så vana vid att vistas i naturen. Punktinsatser på platser som redan har höga kvaliteter kan skapa målpunkter och mötesplatser i naturen. Rapporten som är i A3 funkar också som en poster.

Genom att kommunicera till synes vardagliga naturupplevelser med bilder kan vi lyfta våra tätortsnära naturområden som ofta har högre natur- och upplevelsevärden än man kan tro vid första anblick.

Vi gör gärna illustrationer som ger en idé av vad man kan göra av en plats, med enkla medel går det att få fler att hitta ut i naturen.

Flera forskningsstudier visar på att det finns ett samband mellan uppfattad allmän hälsa och tillgång till grönområden. Relationen gäller i alla åldrar och samhällsklasser och i olika storlekar av tätorter. Regelbunden och aktiv vistelse i naturen minskar risken för välfärdssjukdomar som högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, cancer och psykisk ohälsa. Att leka i naturområden har många positiva effekter, hos barn. Kreativiteten ökar och koncentrationsförmågan förbättras. 

Friluftsliv åt alla

Under den globala pandemi som pågår för närvarande är det många som vänder sig till skogen för att söka mening och tröst. En kombination av olika egenskaper gör naturen till en välkomnande tillflyktsort. Rymliga grönytor gör det lätt att hålla två meters avstånd från varandra. Det blir tydligt vilken ovärderlig resurs våra rymliga tätortsnära skogsområden är i tider av förutsedda och oförutsedda kriser. Skogen blir en refug inte bara för växter och djur men också för oss människor.

Team: Anna Maria Larson, Ellinor Scharin och Tim Schnoor

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning