PROJEKT

Grön infrastruktur i Kävlinge

KUND: Kävlinge kommun  | ÅR: 2017

Ekologigruppen har utrett spridningssamband för fem olika fokusarter/artgrupper i Kävlinge kommun. Projektet har syftat till att kartlägga den grön infrastrukturen i Kävlinge kommun och att identifiera särskilt viktiga värdekärnor och spridningskorridorer för landskapets ekologiska sammanhållning.

 

 

Den biologiska mångfalden i dagens landskap hotas främst av att arters livsmiljöer minskar i areal eller försvinner helt, men även på grund av att befintliga livsmiljöer isoleras från varandra, vilket är särskilt problematiskt i en utpräglad jordbruks kommun såsom Kävlinge. Landskapets sammansättning och konnektivitet är betydelsefulla faktorer för att bibehålla funktionella ekosystem, vilket i sin tur är viktigt för produktionen av ekosystemtjänster såsom pollination, predation av skadedjur och produktion av grödor. Rapporten har använts som underlag i den kommunal samhällsplanering och för att väga in kommunala aspekter i den regionala handlingsplaneringen av grön infrastruktur.

Team: Jesper Arnström, Jannike Andersson

Läs mer på vår tjänstesida om hur vi arbetar med grön infrastruktur.

PROJEKTKONTAKT:
Jesper Arnström
Miljö & samhällsplanerare M.Sc / GIS
08 525 201 41
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.