PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

BREEAM-certifiering

Ekologigruppen arbetar med olika system för miljö- och hållbarhetscertifiering som verktyg för att styra och följa upp hållbarhetsaspekter i plan- och byggprocessen. För certifiering av enskilda fastigheter har vi expertkunskap om BREEAM, där vi också varit med att utveckla den svenska versionen av certifieringssystemet. Vi har också grundläggande kunskaper inom LEED och Miljöbyggnad.

KONTAKTA OSS

BREEAM

Ekologigruppen arbetar med BREEAM både för befintliga byggnader (BREEAM In-Use) och i nyproduktion (BREEAM-SE). Vi tar fram underlag för att uppfylla delar av certifieringen såsom utredningar inom markanvändning och ekologi, dagvattenhantering, klimatanpassning och landskapsplanering och gestaltning.

Vår växtekolog och miljöplanerare Åsa Eriksson är licensierad assessor BREEAM-SE och International och Kvalificerad ekolog, godkänd av BRE (Building Research Establishment) som ”suitably qualified ecologist” (SQE) för att utföra utredningar för den del som behandlar markanvändning och ekologi.

Våra specialister Nina Svenbro och Maria Embertsén tar fram underlag för de indikatorer som kopplar till dagvattenhantering, klimatanpassning och markföroreningar.

BREEAM-SE

BREEAM-SE är den svenska versionen av BREEAM, och används för nyproducerade fastigheter. Systemet baseras på att man gör medvetna val och säkrar projektets hållbarhet genom hela processen. Certifieringen sker enligt svenska regler och standarder, samtidigt som arbetet sker genom en internationellt erkänd metod.

Inom BREEAM-SE har vi tagit fram ekologirapporter för ett stort antal fastigheter åt bl.a. Fabege, Atrium Ljungberg, Skandia fastigheter, Peab, NCC och Unibail-Rodamco. Byggnader som vi varit med och certifierat är bl.a. Mall of Scandinavia, Emporia i Malmö, Life City Hagastaden och Uppsala stadshus.

BREEAM In-Use

BREEAM In-Use ett internationellt certifieringssystem för befintliga byggnader. Det används både för att sammanställa befintligt data och för att skapa handlingsplaner för att öka byggnadens hållbarhet över tid genom regelbundna omcertifieringar.

Inom BREEAM In-Use har vi tagit fram ekologi- och klimatrapporter för ett stort antal fastigheter i bl.a. Stockholm, Solna, Göteborg, Malmö och Borås åt Humlegården fastigheter, Atrium Ljungberg, Unibail-Rodamco, Axfast med flera.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.