PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

BREEAM-certifiering

Ekologigruppen arbetar med olika system för miljöcertifiering som verktyg för att styra och följa upp hållbarhetsaspekter i plan- och byggprocessen. Vi har expertkunskap om miljöcertifieringssystemet BREEAM och Citylab, där vi också varit med att utveckla de svenska systemen. Ekologigruppen har även grundläggande kunskaper inom LEED och Miljöbyggnad.

KONTAKTA OSS

BREEAM Nyproduktion

Ekologigruppen kan erbjuda licensierade BREEAM-AP och assessor som ansvarar för hela certifieringsprocessen, och även tjänster som bidrar till att uppfylla delar av certifieringen såsom utredningar inom markanvändning och ekologi, dagvattenhantering och landskapsplanering och gestaltning.

BREEAM är ett certifieringssystem för hållbarhet som i Sverige används för enskilda byggnader med BREEAM-SE, vilket finns mer information om hos SGBC (Sweden Green Building Council. Systemen baseras på att man gör medvetna val och säkrar projektets hållbarhet genom hela processen och certifieringen sker enligt svenska regler och standarder, samtidigt som arbetet sker genom en internationellt erkänd metod.

Vår hållbarhetsstrateg Marika Palmér Rivera är licensierad AP och Dagvattenspecialist.

Vår växtekolog och miljöplanerare Åsa Eriksson är licensierad assessor BREEAM-SE och International och Kvalificerad ekolog, godkänd av BRE (Building Research Establishment) som ”suitably qualified ecologist” (SQE) för att utföra utredningar för den del som behandlar markanvändning och ekologi.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.