PROJEKT

Naturvärdesinventering och biotopkartering med fokus på äkta målarmussla i Tappström, Ekerö

KUND: COWI AB | ÅR: 2017

Som en del i arbetet med pågående detaljplan vid stranden i Tappström på Ekerö har Ekologigruppen genomfört en naturvärdesinventering och biotopkartering av vattenmiljöer vid stränderna i området. En viktig del i arbetet var att göra en fördjupad inventering av utbredningen för den rödlistade arten äkta målarmussla och föreslå lämplig plats för flytt av arten i samband med exploatering.

Team: Fredrik Engdahl, Björn Averhed

PROJEKTKONTAKT:
Fredrik Engdahl
Vattenekolog
08 525 201 31
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning