PROJEKT

Miljöcertifiering Sveavägen 44, Stockholm

KUND: Diligentia Fyrkanten AB | ÅR: 2010-2012

Uppdraget omfattar en ombyggnad av en befintlig byggnad som inrymmer affärslokaler, kontor och bostäder. Ekologigruppen har här arbetat med del den av miljöcertifieringsprocessen som omfattar markanvändning och ekologi (Land Use & Ecology). Ekologigruppen har även arbetet vidare med inventering och uppföljning av både växter och besökande insekter för takträdgården.

PROJEKTKONTAKT:
Åsa Eriksson
Miljö- och hållbarhetsstrateg, Fil. dr. i växtekologi
08 525 201 21
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.