PROJEKT

Miljöcertifiering, Torsplan 2 Stockholm

KUND: NCC Property Development AB | ÅR: 2012-2016

Torsplan 2 är en del av den nya stadsdelen Hagastaden och är en kontorsbyggnad med högsta betyget i BREEAM – Outstanding. Ekologigruppen har utfört en ekologisk inventering och skrivit en komplett rapport som täcker hela delen för markanvändning och ekologi (Land use and Ecology). Rapporten inkluderade alla de bevis och checklistor (A4, A6 och A16) som krävs enligt BREEAM-manualen för kommersiella byggnader, LE1 till LE6.

PROJEKTKONTAKT:
Åsa Eriksson
Miljö- och hållbarhetsstrateg, Fil. dr. i växtekologi
08 525 201 21
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning