PROJEKT

Miljöcertifiering Emporia, Malmö

KUND: Steen & Ström Sverige AB | ÅR: 2011-2012

Emporia är ett köpcentrum som ligger i anslutning till Malmö Arena och citytunnelstationen i Hyllievång i sydvästra delen av Malmö. På taket har man anlagt en stor och biodivers takträdgård som är tillgänglig för allmänheten. Ekologigruppen har medverkat med kompetens inom ekologi och bidragit med de dokument som krävs enligt BREEAM-manualen för kommersiella byggnader, avsnitt LE3 till LE6.

PROJEKTKONTAKT:
Åsa Eriksson
Miljö- och hållbarhetsstrateg, Fil. dr. i växtekologi
08 525 201 21
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning