PROJEKT

Miljöcertifiering, Mall of Scandinavia, Solna

KUND: Unibail-Rodamco | ÅR: 2017

Ekologigruppen AB har tagit fram underlag för delen markanvändning och ekologi inför en BREEAM-certifiering av Mall of Scandinavia (avsnitt LE 01, LE 02, LE 03 och LE 04). Det aktuella området utgörs av ett befintligt handelsområde, Mall of Scandinavia.

PROJEKTKONTAKT:
Åsa Eriksson
Växtekolog, Fil. dr.
08 525 201 21
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.