PROJEKT

Jämställt resande i Handen

KUND: Haninge kommun | ÅR: 2015

Genom samtal, rundturer och kartövningar med unga tjejer och killar undersöktes deras egna upplevelser av stadsrummet. Studiens syfte var både att skapa likvärdiga förutsättningarna för tjejer och killar att röra sig  i den regionala stadskärnan Handen, och för att belysa möjligheten till klimatsmarta resor.

Under 2015 fick Ekologigruppen i uppdrag av Haninge kommun att undersöka hur barn och unga uppfattar den regionala stadskärnan i Haninge. Vilka platser och stråk använder unga i området? Är det några som anses problematiska eller obehagliga? Uppdragets syfte var att ge en bild av barns och ungas platser, rörelser och upplevelser i stadskärnan Handen.

Med hjälp av underlaget ska kommunen kunna skapa likvärdiga förutsättningarna för tjejer och killar att röra sig i Handen med de färdmedel som finns tillgängliga för unga. Förutom ambitionen att öka jämställdheten ville vi med undersökningen även öka medvetenhet om, och möjligheten till, hållbara och klimatsmarta resor.

Kartläggning av ungas upplevelser

Deltagarna i studien var 65 elever från lokala skolor i åldrarna 9 till 14. I undersökningen användes tre huvudsakliga metoder för kartläggning av deras målpunkter, upplevelser av stadsrummet och resvanor samt utmaningar och brister:

 • Enkät om resvanor
 • Kartövning
 • Gåtur

I slutrapporten redovisades resultatet av en undersökning om ungas platser, färdmedelsval och upplevelser i Handen. Studien fokuserade på hur unga använder gatustrukturen för att röra sig, vilka platser de använder ofta och vilka problem unga uppfattar i de centrala delarna av Haninge.

Team: Hillevi Eklund och Elisabetta Troglio

PROJEKTKONTAKT:
Emma Holmberg
Humanekolog MA
Tjänstledig
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning