PROJEKT

Hållbarhetskonsekvensanalys – fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna

KUND: Täby kommun | ÅR: 2017

Täbys stadskärna ska utvecklas med en stadsstruktur som rymmer 17 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser till år 2050. För att samla strategiskt viktiga frågor och möjliggöra en hållbar inriktning har kommunen tagit fram en fördjupad översiktsplan (FÖP). Ekologigruppen har varit ett stöd i hållbarhetsarbetet för Täby kommuns projektgrupp och har bland annat tagit fram en hållbarhetskonsekvensanalys inklusive MKB för FÖP:en. Analysen har genomförts med metodiken Värderosen och har bidragit till att höja hållbarhetsprestandan i det slutgiltiga förslaget.

 

 

Planförslaget genomsyras av en hög hållbarhetsambition vad gäller såväl ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Detta återspeglas också i de formulerade stadsbyggnadsmålen. Täby stadskärna ska utvecklas från ett förortscentrum till en modern och hållbar stadskärna. En förtätning i centrala lägen som möjliggör ett användande av befintlig infrastruktur, samt en komplettering och förstärkning av kollektivtrafik, verksamheter och service, stärker hållbarhetsambitionen.

Förslaget skapar goda möjligheter för att nå sina högt ställda ambitioner för såväl ekonomisk och social hållbarhet. Tillskottet av arbetstillfällen och bostäder samt den genomtänkta prioriteringen av gång och cykel bidrar till detta. Förslagets utmaningar kopplar framförallt till den ekologiska hållbarhetens gröna värden då tillskottet på bostäder och arbetstillfällen kommer att öka drastiskt och grönstrukturen kan ha svårt att tillgodose centrala ekosystemtjänster.

Team: Emma Hell Lövgren, Hillevi Eklund, Åsa Eriksson och Lena Brunsell

PROJEKTKONTAKT:
Åsa Eriksson
Växtekolog, Fil. dr.
08 525 201 21
DELA INLÄGG:
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.