STRATEGISKA TJÄNSTER

Strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete

I våra uppdrag arbetar vi med förslag till strategier och strategiska arbetssätt för att nå uppställda mål, såväl för kommunal utveckling som för uppfyllande av miljömål, generationsmål eller internationella åtaganden.

KONTAKTA OSS

För att Sverige ska kunna uppfylla generationsmålen inom agenda 2030 krävs en lång rad välformulerade strategier, där Ekologigruppen kan erbjuda stöd. Att nå FN:s mål för biologisk mångfald enligt Nagoya-avtalet kräver att vi lyckas samordna en lång rad åtgärder inom naturvård och artbevarande och integrera dessa med arbete för grön infrastruktur. Vi kan erbjuda stöd för denna typ av strategiskt arbete och dessutom se till hur dessa strategier kan integreras med strategier för hållbar bebyggelseutveckling där vi också erbjuder stöd i svåra avvägningar.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Marika Palmér Rivera
Vatten- och hållbarhetsstrateg
08 525 201 42
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.