PROJEKT

Styrning mot miljömålen i Haninge kommun

KUND: Haninge kommun | ÅR: 2017

För att kunna nå sina miljömål tog Huddinge kommun hjälp av Ekologigruppen för att utvärdera och uppdatera sina styrdokument.

Haninge kommun har under 2017 arbetat med ett nytt klimat- och miljöpolitiskt program. Ekologigruppen har, som ett inspel i arbetet, lett ett uppdrag att utvärdera kommunens styrdokument i relation till miljömålen. Utvärderingen har pekat ut vilka frågor som är centrala för det fortsatta arbetet med programmet. Utvärdering av styrdokument och tidigare insatser är ofta en punkt där det finns behov av sammanlänkning i förhållande till de nationella miljömålen och det målinriktade hållbarhetsarbetet. Det är en springande punkt för att kunna justera siktet för att nå sina mål och komma längre i hållbarhetsarbetet.

Team: Emma Hell Lövgren och Krister Sernbo

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning