PROJEKT

MKB för Northvolts batterifabrik

KUND: Northvolt | ÅR: 2017

Lagring av förnybar energi är en av nycklarna till ett koldioxidneutralt samhälle. Ekologigruppen deltog under 2017 i den handplockade konsultgrupp som arbetat med MKB och tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet i samband med Northvolts planer på storskalig tillverkning av litiumjonbatterier, tillsammans med bl a Structor Miljöbyrån, ÅF, Fröberg &Lundholm advokatbyrå, WSP och Bergab.

Northvolts vision är att tillverka världens grönaste batterier, genom effektiva och hållbara processer i alla tillverkningsled och koldioxidfri batteriuppladdning. Ett stort antal kommuner var med i det omfattande platsurval där Västerås och Skellefteå kom fram som de två mest lämpliga platserna ur en lång rad utvärderingskriterier. Ekologigruppen har arbetat med naturvärdesinventeringar, landskapsanalyser och beskrivning av biologiska värden i vattenmiljöer för dessa platser och ansvarade sedan tillsammans med Structor Miljöbyrån för samordning av MKB.

Team: Ulrika Hamrén, Jesper Arnström, Raul Vicente, Kristina Ask

PROJEKTKONTAKT:
Ulrika Hamrén
M.Sc. Biolog och miljöplanerare
08 525 201 20
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning