PROJEKT

Inventering av vattenvegetation i Nackareservatet

KUND: Fastighetskontoret, Stockholms stad | ÅR: 2014-2016

Som en del i uppföljning av skötsel enligt fastställd skötselplan för Nackareservatet i Nacka kommun, samt statusklassning av den biologiska kvalitetsfaktorn makrofyter, genomfördes inventeringar av vattenvegetation med fokus på makrofyter under åren 2014, 2015 och 2016. Undersökningarna av vattenvegetationen i de fyra sjöarna Källtorpssjön, Ältasjön, Söderbysjön och Dammtorpsjön utfördes i enlighet med Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning. Undersökningstypen var makrofyter (vattenväxter) i sjöar, version 2:0. Syftet med undersökningstypen är att registrera förekomst av makrofyter och övervaka växtsamhällen i sjöar.

Team: Fredrik Engdahl, Johan Möllegård, Ulrika Hamrén

PROJEKTKONTAKT:
Fredrik Engdahl
Vattenekolog
08 525 201 31
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.