PROJEKT

Checklista för minskad klimatpåverkan i planeringen

KUND: Länsstyrelsen i Hallands län | ÅR: 2016-2017

I samarbete med Länsstyrelsen i Hallands län har Ekologigruppen arbetat med att ta fram en checklista för minskad klimatpåverkan i fysisk planering. Checklistan ska fungera som stöd för kommunala planerares strategiska beslut inom detalj- och översiktsplaneprocesser men också som hjälp för länsstyrelsernas planerare vid granskning av detalj- och översiktsplaner. Länsstyrelserna har nyligen gemensamt tagit fram en checklista för klimatanpassning i fysisk planering. Genom den kompletterande checklistan för minskad klimatpåverkan möjliggörs en ökad hållbarhet i fysiska planer för att implementera det nationella miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Team: Elisabetta Troglio, Tim Schnoor

PROJEKTKONTAKT:
Elisabetta Troglio
Samhällsplanerare, Tekn. dr
070 378 54 42
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.