PROJEKT

Miljöbedömning och MKB, Barkarbystaden 3

KUND: Järfälla kommun | ÅR: 2016-2017

Under 2016-2017 har Ekologigruppens Ulrika Hamrén arbetat som miljöplanerare och planstöd för Järfälla kommun i kommunens  hittills största detaljplan; Barkarbystaden 3.

Tanken är att detaljplanen ska bidra till fortsatt utbyggnad av Barkarbystaden och planområdet ligger i ett attraktivt läge nära kommande tunnelbana och grönområden. Bland annat ansluter planen i söder till Kyrkparken, en stadspark för ekosystemtjänster som Ekologigruppen har gestaltat och projekterat. Ulrika har ansvarat för att ta fram miljökonsekvensbeskrivning för planen, med centrala frågor som påverkan och konsekvenser för miljökvalitetsnormer, intilliggande naturreservat, ekologiska landskapssamband, kulturvärden, miljöer för barn, buller och förorenad mark.

Team: Ulrika Hamrén, Marika Palmér Rivera

PROJEKTKONTAKT:
Ulrika Hamrén
M.Sc. Biolog och miljöplanerare
08 525 201 20
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning