LANDSKAPSARKITEKTUR & GENOMFÖRANDE

Restaurera och gestalta vattenmiljöer

Ekologigruppens vattenekologer, limnologer och landskapsarkitekter arbetar tvärvetenskapligt för att restaurera och nyskapa vattenmiljöer för hög biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster, samt som del av åtgärder för god ekologisk status och för klimatanpassning.

KONTAKTA OSS

Vi erbjuder planering och gestaltning av dammar och våtmarker, både för rening av dagvatten samt för att stärka och utveckla den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster knutna till vatten. Vi har även erfarenhet av tillståndsansökan för vattenverksamhet, kostnadsberäkningar och genomförande, samt av planering av skötsel för att ett projekt ska löpa på smidigt och hålla tidsramarna, samt för att säkerställa och optimera åtgärdernas positiva effekter.

Vi har stor erfarenhet av utformning av anläggningar som gynnar groddjur och vattenlevande organismer och som samtidigt är estetiskt tilltalande och lätta att sköta. Genom vår breda kompetens inom landskapsplanering, gestaltning och ekologi kan vi erbjuda lösningar anpassade till platsens specifika förhållanden och önskad funktion.

Vi arbetar bl.a. med:

 • Restaurering av vattendrag och våtmarker
 • Dammar för biologisk mångfald
 • Dagvattendammar
 • Inventering och anläggning av våtmarker
EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Ulrika Hamrén
M.Sc. Biolog och miljöplanerare
08 525 201 20
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.