ANALYSER & BESLUTSUNDERLAG

Naturtypskartering och biotopkartering i landmiljöer

Ekologigruppen utför allt från kommuntäckande inventeringar till rikstäckande specialinventeringar av specifika naturtyper. Standardmetoden som används är en kombination av fjärranalys och fältarbete vilket gör arbetet effektivt och högkvalitativt.

KONTAKTA OSS

Ekologigruppens system för klassificeringen av naturtyper är kompatibelt och direkt översättningsbart till de i Sverige mest använda klassificeringssystemen (Natura 2000-naturtyper, vegetationstyper i Norden, samt nyckelbiotoper i skogen).

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Anders Haglund
Växtekolog/naturvårdsstrateg
08 525 201 05
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.