ANALYSER & BESLUTSUNDERLAG

Artinventeringar i vattenmiljöer

Ekologigruppens vattenekologer och limnologer har stor erfarenhet av inventering i såväl sötvatten som marina miljöer. Vi erbjuder inventeringar enligt skräddarsydda eller standardiserade metoder i våtmarker, sjöar, vattendrag och Östersjöns brackvattenmiljöer.

KONTAKTA OSS

Vegetationsinventering, yngelprovfisken, nät- och elfisken, musselinventeringar samt bottenfaunaundersökningar genomför vi på egen hand eller tillsammansmed våra samarbetspartners. Via flygbildstolkning kan vi analysera förekomst av strandvegetation, bryggor och andra anläggningar.

Vi har expertkunskap om, fisk, kräftor, groddjur och stormusslor.

Vi erbjuder:

 • Vegetationsinventering/makrofytinventering
 • Provfisken
 • Bottenfaunaundersökningar
 • Inventering av stormusslor
 • Utarbetandet av övervakningsprogram för arter

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.