ANALYSER & BESLUTSUNDERLAG

Artinventeringar i landmiljöer

Ekologigruppen har genom egen kompetens och samarbetspartner spetskompetens för inventering av samtliga artgrupper inom terrester miljö, samt även många akvatiska artgrupper. Vi har lång erfarenhet att arbeta med miljöövervakningsuppdrag och har deltagit i utformning av nationell metodik för miljöövervakning.

KONTAKTA OSS

Vi följer vedertagen metodik, men kan även specialanpassa metod och arbetssätt efter uppdragets behov. Bredden i artkunskapen hos Ekologigruppens inventerare är mycket stor och i vår metodik för naturvärdesinventering (länk) ingår också alltid grundläggande eftersök av de arter som kan signalera värdefull natur i den naturtyp som inventeras.

Exempel på artinventeringar som vi utför är:

 • Fladdermusinventering
 • Fågelinventering
 • Grod- och kräldjursdjursinventering
 • Insektsinventering
 • Kärlväxtinventering
 • Moss- och lavinventering
 • Mark- och vedsvampinventering
 • Makrofytinventering
 • Däggdjursinventering

 

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Magnus Nilsson
Biolog och geovetare
08 525 201 18
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.