På gång!
Publicerat 10 juni 2021 av Fredrik Engdahl

Mörtsjöbäcken

Just nu jobbar vi mycket med vattenvårdsåtgärder i Huddinge kommun i södra Stockholm.  Kommunen vill undersöka möjligheterna att genomföra åtgärder för biologisk mångfald och minskad näringsbelastning för sjön Orlången nedströms. Delar av Mörtsjöbäcken är ett klassiskt exempel på hur ett rätat och fördjupat vattendrag kan återgå till ett mer naturlikt tillstånd av sig självt om man låter bli att rensa dikesfåran. Med tiden återgår vattendraget från rakt och ensartat, till mer meandrande och variationsrikt med små svämplan. Till skillnad från ”ursprungstillståndet” bildas svämplanen på en lägre nivå och meandringen sker inom själva fåran.

Michael Wzdulski (till höger) spanar efter fisk och groddjur tillsammans med Mikael Essmyren (med hatt) och Frans Åhman (med keps). Till allas glädje träffade vi på både abborre, gädda, vanlig snok och grodor!

Den så kallade Balingsta-bottnen ligger vid Mörtsjöbäcken. Våtmarken hyser höga värden för biologisk mångfald, här trivs många arter av fågel och flera olika groddjur.

Team: Fredrik Engdahl och Michael Wzdulski

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.