Indikatorer
Publicerat 15 april 2020 av Elisabetta Troglio

Förhandskopia på Ekologigruppens indikatorer för hållbar stadsutveckling

Här kan du som deltagit i vår webbinarie-serie under våren 2020 ladda ner en förhandskopia av Ekologigruppens indikatorer för hållbar stadsutveckling. Webbinariet kommer också finnas tillgängligt på vår YouTube-kanal.

Vilka delar är med i denna version?

I förhandskopian finns inledning och koppling till Agenda 2030 och ekosystemtjänster med. Alla huvudfaktorer finns också med. I innehållsförteckningen på sidan 3 kan du se vilka delar som har inkluderats i svart, det som inte är med i den här omgången är i grå text. Det är främst delfaktorerna som vi behöver granska ytterligare en omgång.

Under huvudfaktorn Rekreation kan du se ett smakprov på hur vi ställt upp delfaktorer och nyckeltal.

När blir hela manualen tillgänglig?

Hela manualen med alla delar kommer att göras tillgänglig senare under 2020. Vi återkommer med information, tills dess önskar vi er trevlig läsning

Ladda ner manualen som pdf

Ladda ner presentationen som pdf 

TIPS: Om du läser rapporten på skärm, läs den i läget “Visa försettsblad i dubbelsidig vy”

PUBLICERAT AV:
Elisabetta Troglio
Samhällsplanerare, Tekn. dr
070 378 54 42

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.