Ekotips
Publicerat 16 april 2018 av Ulrika Hamrén

Naturens kalender

Förändringar av naturens kalender är den tydligaste biologiska effekten av klimatförändringen. Vårtecknen kommer tidigare, men det är osäkert hur hösten förändras. Målet med Naturens kalender är att samla in data om allt från första vårtecken till sista hösttecken, så att en landsomfattande databas kan skapas. På så sätt kan exempelvis forskning och miljömålsarbete förbättras och bidra till att göra oss bättre rustade att möta klimatförändringens effekter. Naturens kalender drivs av Svenska fenologinätverket, som är ett nätverk av flera universitet, myndigheter och föreningar. Hjälp gärna till med observationer från dina hemtrakter!

PUBLICERAT AV:
Ulrika Hamrén
M.Sc. Biolog och miljöplanerare
08 525 201 20

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.