Ekosystemtjänster i Sjöstaden

Kontakt: Anna Seffel, 08 525 201 06
Kund: Upplands Väsby Kommun
År: 2012

 

Ekologigruppen arbetade med att stärka ekosystemtjänster i Upplands Väsby sjöstad.

Generellt finns goda förutsättningar för ekosystem-tjänster inom sjöstaden. Vissa tjänster måste aktivt ges plats i planeringen och kompletteras med tekniska lösningar för att fungera väl. Urban odling genom traditionell odling på naturmark liksom vattenrening och flödesreglering genom infiltration är svårt p.g.a. områdets kuperade karaktär med mycket berg i dagen. Samtidigt ger varierande parkmiljöer goda förutsättningar för naturlig pollinering och predation av skadedjur. Det kräver dock att parkerna utformas för att gynna insekter.

Ekosystemtjänst pollineringFörutsättningarna för pollinering analyserades genom GIS-analys baserad på insekters flygavstånd och lämpliga miljöer.

adress