Ekosystemtjänster i de svaga sambanden

Kontakt: Anna Seffel, 08 525 201 06
Kund: Tillväxt Miljö Regionplanering (TMR)
År: 2011- 2012

Ekologigruppen arbetade med att ta fram en idé och inspirationsskrift för arbetet med att stärka svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar.

En viktig del i arbetet har varit att belysa vilka ekosystemtjänster som är beroende av att sambanden fungerar, att öka förståelsen för vilka ekonomiska vinster vi får av det arbete som ekosystemen utför åt oss samt att ge inspiration kring hur man kan arbeta med planering för att stärka de svaga sambanden och därmed även ekosystemtjänsterna.

Ladda ner rapporten När, var och hur? Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar.

adress