KREATIVA GESTALTNINGSPROGRAM 
MED SKAPANDE EKOLOGI

Vi utvecklar ett nytt område: skapande ekologi. Produkten är mätbart miljövänlig gestaltning. Idén är att stärka sambandet mellan gestaltningsmässiga, ekologiska och sociala värden. Målet är ett vackert, varierande och ekologiskt funktionellt samhälle. Metoden är en ständig dialog och en öppenhet till ny kunskap och forskning inom berörda områden. Ekologigruppens styrka ligger i det unika samarbetet mellan landskapsarkitekter och biologer.

  • Visions- och gestaltningsprogram
  • Idéskisser och Projektering
  • Multifunktionella park och stadsrum
  • Biotopgestaltning
  • Friluftsanläggningar
  • Viltpassager och ekodukter
  • Vattenmiljöer
Kontakt: Magdalena Möne, 08 525 201 17
adress