MILJÖCERTIFIERING MED BREEAM

BREEAM är ett certifieringssystem för hållbarhet som i Sverige används både för hela stadsdelar, BREEAM Communities, och för enskilda kommersiella byggnader, BREEAM – SE. Systemen baseras på att man gör medvetna val och säkrar projektets hållbarhet genom hela processen.

Ekologigruppen kan både erbjuda licensierade BREEAM-assessorer som ansvarar för hela certifieringsprocessen, och även tjänster som bidrar till att uppfylla delar av certifieringen såsom utredningar inom markanvändning och ekologi, landskapsplanering och gestaltning, samt medborgardialoger. Vi erbjuder kvalificerade ekologer för BREEAM - ”suitable qualified ecologist”.

Läs vidare på www.sgbc.se och www.breeam.org.

Kontakt: Åsa Eriksson 08 525 201 21
adress