Logga
 
 

HÅLLBARHETSANALYS, Värderosen

Genom att utvärdera olika aspekter i samband med stads- eller landsbygdsutveckling kan man få en uppfattning av projektets hållbarhet. För att illustrera analysen på ett lättöverskådligt sätt har vi utvecklat ett verktyg som vi kallar ”värderosen”*. Det är ett slags cirkeldiagram där olika bedömningar för ekologisk, social, ekonomisk och fysisk hållbarhet sammanställs utifrån ett urval av indikatorer. Värderosen fungerar som verktyg för utvärdering av hållbarhet och för jämförelse av olika alternativ som underlag för diskussion om hållbar utveckling.

Vi genomför hållbarhetsanalyser av bl.a.:

  • Översiktsplaner
  • Detaljplaner
  • Gestaltningsprogram
  • Stadsförtätning
  • Som del av MKB

Värderos

Läs mer om värderosen (PDF).

Kontakt: Krister Sernbo 08 525 201 14

* Värderosen har tagits fram i samarbete med Arken arkitekter AB.

adress