Vi är miljökonsulter – ekologer, landskapsarkitekter och planerare

Ekologigruppen arbetar sedan 25 år med hållbar samhällsutveckling inom ekologi, naturvård, samhällsplanering, landskapsarkitektur samt miljökonsekvensbeskrivning. Våra metoder baseras på aktuell forskning samt kunskap och erfarenheter inom naturvetenskap och planering. Vår ambition är att med innovationer och spetskompetens tillsammans med våra kunder höja kraven på produkter och tjänster inom hållbar utveckling.

Vi är 25 miljökonsulter – ekologer, geovetare, landskapsarkitekter, geografer och samhällsplanerare. Vi arbetar tvärvetenskapligt för att kunna hitta nya lösningar för hållbar utveckling, där vi är måna om att också använda vårt breda nätverk av samverkande experter inom olika områden. Ekologigruppen är oberoende och medarbetarägt.

adress