Följ Ekologigruppens blogg om hållbarhet!

Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se. Hållbar stad är ett forum för hållbar stadsutveckling och rymmer bl.a. goda exempel och andras funderingar och idéer kring ämnet. På vår blogg kan du läsa Ekologigruppens tankar om hållbarhet.

Följ vår blogg på http://hallbarstad.se/kronikor-om-hallbarhet/. Där kan du även anmäla prenumeration via RSS.

Tidigare inlägg

2017-06-02 – ”Vattenbristen är här! På spaning efter en vassare vattenplanering”, Marika Palmér Rivera. Allt fler svenska städer och kommuner drabbas av vattenbrist. Hur kommer ett sådant faktum att forma stadsplaneringen framöver?

2017-03-21 - ”Låt barnen ta plats i staden - vad händer när kottarna tar slut?”, Elisabetta Troglio/Emma Hell Lövgren. Studier visar att den försämrade kvaliteten på närliggande naturområden kan ha negativ inverkan på barnens hälsa.

2017-01-26 - "Så skapades det svenska friluftslivet", Anna Maria Larson. Normerna som än idag formar planeringen.

2016-11-29 - "Delaktighet - verktyg eller bromskloss?", Ellinor Scharin. Om glappet mellan medborgarna och den lilla andel av dem som har inflytande över stadens utveckling.

2016-09-21 - "Enbart god vilja och engagemang bygger inte hållbara samhällen", Emma Hell Lövgren. Kan vi här ta hjälp av idrottens metoder för att komma närmre ett hållbart samhälle?

2016-04-13 - "Jordbruksmark i planeringen -att bruka eller förbruka", Hillevi Eklund.Vi samhällsbyggare måste börja värdera jordbruksmarken högre i planeringsprocessen.

2016-02-24 - "Tydligare strategi för stadens utkanter?", Sunna Pfeiffer. Strategi för mellanrum, hur bebyggelse och grönområden kan berika varandra.

2015-12-21 - "Vilka förluster är värda att kompensera?", Tim Schnoor. Förutom naturvärden bör vi även kompensera för sociala, rekreativa och hälsorelaterade förluster.

2015-09-16 - "God livsmiljö - Hur gestaltas den då?", Linda Sofi Bäckstedt. Vad är egentligen gestaltning? Vilken påverkan har det rumsliga på våra sociala strukturer?

2015-09-16 - "Björntjänst eller ekosystemtjänst?", Anna Persson. Risken med att förenkla ekosystemtjänstbegreppet så att fokus hamnar på tjänster istället för ekosystem.

2015-06-01 - "Stationens renässans - hur nära är stationsnära?", Elisabetta Troglio. Kan stationsnära samhällen dra nytta av sina spårbundna stationer för att skapa social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet?

2015-03-27 - "Regnet kommer - NU!", Karin Görlin. Det är hög tid att klimatanpassa våra städer. Danmark går före!

2015-02-02 - "Att odla är att mötas", Jan Berglund (Ekologigruppen) och Inger Berglund (DotGreen). Att odla är att mötas! Om stadsodlingars sociala vinster.

2015-01-16 - "Rättvis planering", Hillevi Eklund. Om att det är dags att utmana normen och planera våra samhällen rättvist.

2014-11-07 - "Dela på staden", Angelica Wågström. Om hur kollaborativ ekonomi i stadsplaneringen kan skapa en mer inkluderande stad.

2014-10-11 - "In med naturen i detaljplanen", Lena Brunsell. Plan- och bygglagen möjliggör att naturen tar plats i detaljplanen i högre grad än vad som idag är praxis.

2014-09-08 - "Att illustrera framtiden - när solen alltid skiner", Elisabetta Troglio. Om bildernas ofta outnyttjade potential att förbättra ett samhällsplaneringsprojekt.

2014-06-25 - "Ett hållbart syfte?", Karin Görlin. Om hur hållbarhet kan tillföras "vanliga" projekt där en utpräglad hållbarhetsprofil saknas.

2014-05-06 - "På andra sidan medborgardialogen", Hillevi Eklund. Om hur medborgarna kan påverka förortens framtid.

2014-02-05 - "Fett najs gran", Ulrika Hamrén. Planeringsens ansvar för stadens diversifierade skogar.

2014-02-05 - "Byt inte bort gamla träd utan anledning", Eleonor Martinsson. Värden som gamla träd tillför stadsrummet.

2013-12-17 - "Ekosystemtjänster - En grund för ekonomisk hållbarhet", Anna Seffel. Om vinsterna med att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplaneringen.

2013-11-08 - "De vitputsade mellanrummen", Hillevi Eklund. Om bristen på variation i 2000-talets stadsuttryck.

2013-10-08 - "MKB missar halva hållbarheten", Krister Sernbo. Ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter.

2013-08-27 - "En stad för alla?", Karin Görlin. Det offentliga rummets möjligheter att bidra till en socialt hållbar stad.

2013-07-03 - "Det är skillnad på tallar och tallar", Anna Maria Larson. Den regionala grönstrukturens betydelse i en växande storstadsregion.

adress