MEDARBETARE

 

E-post

förnamn.efternamn@ekologigruppen.se

(dubbelnamn skrivs som ett ord)

 

 

Våra direktnummer är även kopplade till våra mobiler.

 

Administration
  Marie Arnér
VD

Tel/Mob: 08 525 201 30
Margareta Lindström

Ylva Eriksson
Ekonom/VD-assistent

Tel/Mob: 08 525 201 02

Anneli Gartz

Anneli Gartz
Ekonomiassistent

Tel/Mob: 08 525 201 32

Ludovic Malmberg   Ludovic Malmberg
IT-ansvarig,
Administrativ assistent

Tel/Mob: 08 525 201 16
 
Konsulter
Johan Allmér  

Johan Allmér
Biolog, Fil. dr.

Tel/Mob: 08 525 201 11

Jannike Andersson  

Jannike Andersson
Geograf / GIS-analytiker

Tel/Mob: 08 525 201 36

 

Kristina Ask
Ekolog och naturgeograf

Tel/Mob: 08 525 201 27

Björn Averhed  

Björn Averhed
Vattenekolog

Tel/Mob: 08 525 201 26

 

Lena Brunsell
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Tel/Mob: 08 525 201 15

Per Collinder  

Per Collinder
Biolog och geovetare

Tel/Mob: 08 525 201 19

Hillevi Eklund  

Hillevi Eklund
Miljö- och samhällsplanerare

Tjänstledig

 

Fredrik Engdahl
Vattenekolog


Tel/Mob: 08 525 201 31

Åsa Eriksson   Åsa Eriksson
Växtekolog, Fil. dr.

Tel/Mob: 08 525 201 21
Karin Görlin   Karin Görlin
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Tel/Mob: 070 378 53 21
Anders Haglund   Anders Haglund
Gruppledare / Växtekolog

Tel/Mob: 08 525 201 05
Emma Hammarström   Emma Hammarström
Landskapsarkitekt L/MSA

Tel/Mob: 08 525 201 29
Ulrika Hamrén   Ulrika Hamrén
Biolog och geovetare

Tel/Mob: 08 525 201 20
Jena-Henrik Kloth   Emma Hell Lövgren
Miljöstrateg

Tel/Mob: 08 525 201 17
Jena-Henrik Kloth   Jens-Henrik Kloth
Biolog och geovetare

Tel/Mob: 08 525 201 10
Anna Maria Larson   Anna Maria Larson
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Tel/Mob: 08 525 201 07
  Eleonor Häger
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Tel/Mob: 08 525 201 22
Johan Möllegård   Johan Möllegård
Ekolog / GIS-analytiker

Tel/Mob:08 525 20125
Magnus Nilsson   Magnus Nilsson
Biolog och geovetare

Tel/Mob: 08 525 201 18
Anna Persson   Anna Persson
Ekolog, Fil. dr.

Tjänstledig
Aina Pihlgren   Aina Pihlgren
Växtekolog, Fil. dr.

Tel/Mob: 08 525 201 03
Anna Seffel  

Anna Seffel
Biolog / MKB-konsult

Tel/Mob: 08 525 201 06

Krister Sernbo   Krister Sernbo
Gruppledare / Samhällsekolog

Tel/Mob: 08 525 201 14
Ellinor Scharin   Ellinor Scharin
Landskapsarkitekt L/MSA

Tel/Mob: 08 525 201 28
Tim Schnoor   Tim Schnoor
Ekolog, Fil. dr.

Tel/Mob: 08 525 201 08
Karin Terä   Karin Terä
Ekolog / GIS-analytiker

Tjänstledig
  Elisabetta Troglio
Samhällsplanerare

Tel/Mob: 08 525 201 23
Raul Vicente  

Raul Vicente
Biolog och geovetare

Tel/Mob: 08 525 201 33

Erik Zachariassen  

Erik Zachariassen
Ekolog / GIS-analytiker

Tel/Mob: 08 525 201 24

 

 

 

Växel
08 525 201 00

Fax
08 525 201 50

adress