Ekologigruppen söker kreativa medarbetare:

 • Planerare
 • Gestaltande landskapsarkitekt
 • Landskapsarkitekt MKB och landskapsplanering
 •  

  Erfaren planerare

  Vill du vara med att utforma framtidens hållbara städer? Ekologigruppen söker en engagerad och erfaren planerare som brinner för hållbar stads- och landsbygdsutveckling inom ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

  Ekologigruppens avdelning för stadsutveckling arbetar med såväl översiktlig och strategisk planering i tidiga skeden, som med mer konkreta stadsutvecklingsplaner i FÖP-, planprogram- och detaljplaneskede. Det kan exempelvis handla om att ta fram underlagsmaterial inför planläggning, hållbarhetsanalyser av utvecklingsförslag eller hållbarhetsprogram för att driva på en hållbar stadsutveckling. Många gånger arbetar vi som hållbarhetscoacher och fungerar som processtöd och är aktiva i planeringsprocessen. Med en ständig metodutveckling söker vi innovativa lösningar för framtidens hållbara stad!

  Vi söker dig som är engagerad och har stor erfarenhet av planeringsprocessens olika delar och gärna har en utbildning motsvarande arkitekt, landskapsarkitekt eller fysisk planerare. Du ska vara drivande, ha idéer som du delar med dig av och inte tveka att ta egna initiativ. Du har ett stort kontaktnät som du aktivt använder. 

  Du kommer att få arbeta i en kreativ, växande och framtidsorienterad organisation med kollegor som är bl.a. ekologer, landskapsarkitekter, samhällsplanerare, miljövetare och ingenjörer. Vi har en gemensam och tydlig värdegrund och arbetar strategiskt för att vårt arbete ska få så stor effekt för den hållbara samhällsutvecklingen som möjligt. Vi ser i första hand att du arbetar på vårt kontor i Stockholm, men vi utvecklar också just nu vår verksamhet i Malmö.

  Ansökan
  Skicka din ansökan till ansokan@ekologigruppen.se senast den 12 december. Rekrytering sker fortlöpande.

  För mer information, kontakta Krister Sernbo som är ledare för gruppen "Stadsutveckling". Tel: 08-525 201 14.

   

  Landskapsarkitekt - Gestaltning av natur i staden

  Ekologigruppen söker en erfaren och kreativ landskapsarkitekt som är intresserad av att arbeta med gestaltning av natur i stadsmiljö. Det innebär att du tillsammans med våra landskapsarkitekter och ekologer jobbar för en hållbar utformning av parker och grönområden.

  Vi sätter stort fokus på hållbarhet i gestaltning och utformning. Du får arbeta med snabba skisser och visualiseringar. Erfarenhet av gestaltning, projektering och projektledning är meriterande. Du är väl förtrogen med begreppen ekosystemtjänster, biologisk mångfald och hållbarhet. 

  Du har ett brett kontaktnät och är intresserad av försäljning. Vi förutsätter att du har ett stort engagemang för hållbar samhälls- och landskapsutveckling.

  Krav

  • Du har minst 5 års erfarenhet som konsult. Du kan sälja in uppdrag till dig själv och andra.
  • Dina kunskaper och engagemang vill vi ha dokumenterade i Portfolio/CV och personligt brev.

  Ansökan
  Skicka din ansökan till ansokan@ekologigruppen.se senast den 12 december. Rekrytering sker fortlöpande.

  För mer information, kontakta Anders Haglund, 08-525 201 05. Anders är gruppledare för gruppen "Natur och landskap".

   

  Landskapsarkitekt - MKB och landskapsplanering

  Ekologigruppen söker en erfaren och kreativ landskapsarkitekt som är intresserad av att arbeta med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och genom detta utgöra en aktiv och integrerad del av planprocessen. 

  Vi sätter stort fokus på arbete med de gröna frågorna i planprocessen. Du kommer även att arbeta med strategisk planering, landskapsanalyser, och grönplaner. Erfarenhet av planarbete på översiktsnivå och/eller detaljplanenivå är meriterande.   

  Vi förutsätter att du har ett stort engagemang för hållbar samhälls- och landskapsplanering.

  Krav

  • Minst 5 års arbetslivserfarenhet, konsulterfarenhet meriterande
  • Kunna arbeta självständigt med landskapsfrågor i MKB

  Ansökan
  Skicka din ansökan till ansokan@ekologigruppen.se senast den 12 december. Rekrytering sker fortlöpande.

  För mer information, kontakta Daniel Söderström (fd Persson), 08-525 201 28. Daniel är ledare för gruppen "MKB och grönstruktur".

   

  Spontanansökan

  Vi är alltid intresserade av kreativa och nytänkande människor som delar vår värdegrund.

  Hör gärna av dig till oss via
  ansokan@ekologigruppen.se

  adress