Hållbarhet på riktigt! Vi söker miljö- och samhällsplanerare till vårt Stockholmskontor.


Vill du vara med i vårt arbete för att flytta fram positionerna för hållbar samhällsutveckling?
Vi ser att vår tradition av kunskapsbaserat arbete med evidensbaserade metoder är effektiv när det gäller att genomföra hållbarhet på riktigt, när de vackra orden ska bli verklighet. Vi vässar nu vårt arbete med strategisk planering ännu mer!
Vi behöver förstärkning i vårt arbete med strategiskt hållbarhetsarbete som miljömålsarbete, miljöprogram, hållbarhetsstrategier, med mera, liksom i vårt arbete med planstöd inom översiktsplanearbete, detaljplanearbete och miljöbedömning.
Vi söker dig som inte är nöjd förrän ditt arbete lett till förbättrad hållbarhet, som tänker strategiskt, jobbar evidensbaserat och vill jobba i team med andra med samma mål.
Vi söker miljö- och/eller samhällsplanerare som har:
. utbildning inom miljö- och samhällsplanering
. flerårig erfarenhet av arbete inom strategisk planering och PBL-processer
. bra referenser från arbete med t.ex. miljöstrategier, miljömålsarbete, hållbarhetsstrategier, planstöd, planarbete, stadsutveckling, miljöbedömning, MKB, mm.
Som person är du prestigelös och ödmjuk för att fungera bra i team och för att kunna kommunicera med våra kunder. Du är samtidigt modig för att kunna stå för nya idéer, obekväma sanningar och din värdegrund.
Du kan analysera kundens behov och sporras av att bidra till att lösa kundens problem och att utveckla hållbarheten i varje projekt. Du är engagerad för att kommunicera hållbarhet på ett engagerat sätt och vill sälja in nya uppdrag för att du ser att vårt arbete kan lösa problem åt våra kunder. Kontakta Krister Sernbo, tel 08-525 201 14
Sista dag för ansökan är den 31 augusti (Förlängd tid). Vi kommer dock att behandla ansökningarna löpande, så gör gärna din ansökan så snart som möjligt!Skicka ansökan, märkt med Miljö- och samhällsplanerare, till:ansokan@ekologigruppen.se

 

Artkunnig ekolog

Vi söker dig som är ekolog med goda artkunskaper och goda kunskaper om naturtyper, gärna med erfarenhet av naturvärdesinventeringar. Du kommer att arbeta med olika typer av uppdrag som syftar till ökad hållbarhet och bevarande av biologisk mångfald. En stor del av arbetsuppgifterna kommer att bestå av naturvärdesinventeringar enligt SIS metodiken inklusive förstudiearbete, fältarbete, kartframställning och rapportskrivning. Även olika typer av riktade artinventeringar samt GIS-analyser kan vara aktuella.

Kvalifikationer

  • Avslutad examen från minst tre års högskole- eller universitetsstudier med inriktning ekologi/naturvård
  • God kunskap om naturvårdsarter inom minst tre av organismgrupperna kärlväxter, mossor, lavar, svampar och insekter inklusive kunskap om arternas indikatorvärde i samband med naturvärdesinventering
  • Goda kunskaper om olika naturtyper
  • Erfarenhet av att skriva rapporter
  • Grundläggande kunskaper i ArcGIS inklusive kartframställning
  • Körkort för bil

Meriterande

  • Erfarenhet av naturvärdesinventering enligt SIS standard
  • Erfarenhet av projektledning
  • Konsulterfarenhet eller erfarenhet av myndighetsarbete
  • Erfarenhet av GIS-analyser

Sista dag för ansökan är den 15 augusti. Vi kommer dock att behandla ansökningarna löpande, så gör gärna din ansökan så snart som möjligt!
Vi ser fram mot din ansökan på ansokan@ekologigruppen.se. Märk den med ”Artkunnig ekolog”. Bifoga CV och personligt brev.

 

Hör gärna av dig till oss via
ansokan@ekologigruppen.se

 

 

 

adress