Landskapsarkitekt - Gestaltning av natur i staden

Ekologigruppen söker en erfaren och kreativ landskapsarkitekt som är intresserad av att arbeta med gestaltning av natur i stadsmiljö. Det innebär att du tillsammans med våra landskapsarkitekter och ekologer jobbar för en hållbar utformning av parker och grönområden.

Vi sätter stort fokus på hållbarhet i gestaltning och utformning. Du får arbeta med snabba skisser och visualiseringar. Erfarenhet av gestaltning, projektering och projektledning är meriterande. Du är väl förtrogen med begreppen ekosystemtjänster, biologisk mångfald och hållbarhet. 

Du har ett brett kontaktnät och är intresserad av försäljning. Vi förutsätter att du har ett stort engagemang för hållbar samhälls- och landskapsutveckling.

 

Krav

  • Du har minst 5 års erfarenhet som konsult. Du kan sälja in uppdrag till dig själv och andra.
  • Dina kunskaper och engagemang vill vi ha dokumenterade i Portfolio/CV och personligt brev.

 

Ansökan
Skicka din ansökan till ansokan@ekologigruppen.se senast den 12 december. Rekrytering sker fortlöpande.

För mer information, kontakta Anders Haglund, 08-525 201 05. Anders är gruppledare för gruppen "Natur och landskap".

 

 

Landskapsarkitekt - MKB och landskapsplanering

Ekologigruppen söker en erfaren och kreativ landskapsarkitekt som är intresserad av att arbeta med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och genom detta utgöra en aktiv och integrerad del av planprocessen. 

Vi sätter stort fokus på arbete med de gröna frågorna i planprocessen. Du kommer även att arbeta med strategisk planering, landskapsanalyser, och grönplaner. Erfarenhet av planarbete på översiktsnivå och/eller detaljplanenivå är meriterande.   

Vi förutsätter att du har ett stort engagemang för hållbar samhälls- och landskapsplanering.

 

Krav

  • Minst 5 års arbetslivserfarenhet, konsulterfarenhet meriterande
  • Kunna arbeta självständigt med landskapsfrågor i MKB

 

Ansökan
Skicka din ansökan till ansokan@ekologigruppen.se senast den 12 december. Rekrytering sker fortlöpande.

För mer information, kontakta Daniel Söderström (fd Persson), 08-525 201 28

 

 

Spontanansökan

Vi är alltid intresserade av kreativa och nytänkande människor som delar vår värdegrund.

Hör gärna av dig till oss via
ansokan@ekologigruppen.se

adress