Engagerad planerare, Malmö

Ekologigruppen söker en engagerad och erfaren planerare till vårt kontor i Malmö

Vill du vara med att utforma framtidens hållbara samhälle?

Vill du vara med att bygga upp Ekologigruppens lokalkontor i Malmö?

Ekologigruppen söker en engagerad och erfaren planerare som brinner för hållbar stads- och landsbygdsutveckling och som vill bidra med kompetens, erfarenheter och kontakter för att utveckla vår verksamhet i södra Sverige.

Inom Ekologigruppens avdelning för stadsutveckling arbetar vi med allt från översiktlig och strategisk planering i tidiga skeden, till mer konkreta stadsutvecklingsplaner i planprogram- och detaljplaneskede. Det kan exempelvis handla om att ta fram underlag och analyser inför planläggning, idéskisser, hållbarhetsanalyser av planförslag eller hållbarhetsprogram för att driva på stadsutvecklingen i rätt riktning. Vi utvecklar nu vår verksamhet inom planering och design för att aktivt arbeta med att formge den hållbara staden. Med en ständigt pågående metodutveckling söker vi innovativa lösningar för framtidens hållbara städer.

Sedan september 2014 har Ekologigruppen ett kontor i Malmö. Vi ser en stor fördel med att vidga vår verksamhet och utbyta kunskap och erfarenheter mellan olika projekt runt om i landet. Vi arbetar idag med många spännande projekt, framför allt i Stockholmsregionen. Samtidigt händer det oerhört mycket intressant i Skåneregionen och samhällsutvecklingen går snabbt framåt. Vi vill gärna delta aktivt i denna utveckling och påverka den till att bli allt mer hållbar.

Vi söker dig som är engagerad och har stor erfarenhet av planeringsprocessens olika delar. Du ska ha en utbildning motsvarande arkitekt, landskapsarkitekt eller fysisk planerare. Du är drivande, idérik och tvekar inte över att ta egna initiativ. Du har ett stort kontaktnät i Skåne eller i södra Sverige som du aktivt använder och delar med dig av. Med erfarenhet som konsult har du starka drivkrafter för försäljning och affärsmässighet, och bidrar på så vis till att dra in nya uppdrag till företaget.

Du kommer att få arbeta i en kreativ, växande och framtidsorienterad organisation med kollegor som är ekologer, landskapsarkitekter, samhällsplanerare, miljövetare och ingenjörer. Ekologigruppen har en stark värdegrund och vi arbetar strategiskt för att våra insatser ska få så stor genomslagskraft som möjligt i den hållbara samhällsutvecklingen.


Ansökan

Skicka din ansökan till ansokan@ekologigruppen.se senast den 22 mars. Rekrytering sker fortlöpande.

För mer information, kontakta Krister Sernbo, gruppledare "Stadsutveckling". Tel: 08-525 201 14.

 

 

Spontanansökan

Vi är alltid intresserade av kreativa och nytänkande människor som delar vår värdegrund.

Hör gärna av dig till oss via
ansokan@ekologigruppen.se

 

adress