KVALITETSARBETE
Ekologigruppen följer i sitt kvalitetsarbete standarden ISO 9001.

 

Ekologigruppens kvalitetspolicy
Våra tjänster uppfyller kundens krav och förväntningar på rätt kvalitet för avtalat uppdrag

Ladda ner vår fullständiga kvalitetspolicy (PDF).

 

Ekologigruppens etikpolicy
Vår etik-policy ger riktlinjer och krav för hur etiska frågor ska hanteras. Policyn omfattar all personal.

Ladda ner vår fullständiga etikpolicy (PDF).

 

adress