2015-09-01
Handbok i stadsplanering - Kajer mot det gröna
Ny handbok i stadsplanering - om hur staden kan växa utan att inverka på gröna områden! I handboken finns verktyg, dialogmetoder och exempel på hur vi kan skapa ett hållbart gränssnitt mellan förorten, staden och omgivande natur. Bakom handboken "Kajer mot det gröna" står Arken Arkitekter AB, Ekologigruppen AB och Trivector Traffic AB. Järfälla kommun är projektägare och huvudfinansiär. Boken uppmärksammas idag i Dagens Nyheter.

Ladda ner boken här. Vill du ha ett tryckt exemplar, kontakta Krister Sernbo.

 

2015-08-31
Förbifart Stockholms insatser för miljön
Ekologigruppen arbetar sedan flera år med att utforma skydds- och kompensationsåtgärder för Förbifart Stockholm. Åtgärderna skall svara mot de lagkrav som finns i t.ex artskyddsförordningen men också mot projektets miljömål. Trafikverket har tagit fram en liten film för att visa hur man arbetar aktivt med att förbättra naturmiljön. I filmen syns bl.a. Ekologigruppens Per Collinder och Johan Allmér flytta backsippor och bygga bon åt fiskgjuse.

Har du några frågor? kontakta Per Collinder.

 

2015-06-24
Gröna tak - från sedummatta till levande biotop!
Fördelarna med gröna tak är många; förutom att fördröja dagvatten och bidra till ett behagligare mikroklimat kan ett grönt tak medverka till en ökad biologisk mångfald och förhöjda estetiska värden.

Ekologigruppen erbjuder skräddarsydda lösningar för gröna tak utifrån platsens förutsättningar liksom utifrån byggnadstekniska krav. Vi har stor erfarenhet av anpassningar av byggnader enligt grönytefaktor (GYF) och certifieringssystem såsom BREEAM-SE och LEED. Med vår samlade kompetens inom ekologi och landskapsarkitektur hjälper vi till att utforma rätt typ av tak på ett attraktivt och funktionellt sätt, för växter, djur och människor.

 

2015-06-23
Vi i Sundbyberg: Skapa grön oas
I det senaste numret av Vi i Sundbyberg uppmärksammas Ekologigruppens idéprojekt om ett grönt spår i Sundbyberg, där nuvarande spårområde ersätts av ett stadsrum fullspäckat med ekosystemtjänster. "Om Sundbyberg väljer det gröna spåret, då flyttar jag", twittrar grannkommunen Solnas oppositionsråd Bernad Huber.

 

2015-06-18
Nytt nummer av EKOaktuellt!
Missa inte sommarhälsningen från vår VD Marie Arnér i senaste EKOaktuellt! EKOaktuellt är Ekologigruppens nyhetsbrev. Här kan du varje månad följa Ekologigruppens spännande aktiviteter. Anmäl din prenumeration genom att följa länken!

 

2015-06-01
Blogg - Stationens renässans - hur nära är stationsnära?
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. I dag berättar Elisabetta Troglio om sin forskning om det stationsnära samhället. Hur har synen på stationen förändrats i och med bilens intåg? Kan stationsnära samhällen dra nytta av sina spårbundna stationer för att skapa social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet?

Följ gärna Hållbar Stad på facebook!

 

2015-06-01
Lyckad visning av Kyrkparken - trots regn
Härom veckan trotsade tjugo tappra deltagare regnet när Ekologigruppens Ulrika Hamrén, Eleonor Martinsson och Magdalena Möne guidade genom Kyrkparken, Barkabystadens stadspark som invigdes i september. Under visningen fick besökarna se praktiska exempel på hur ekosystemtjänster kan gestaltas i vackra dagvattendammar och växtlighet, till glädje för både djur och människor. Den stora dammen fick finbesök av fåglarna snatterand, silltrut, svarthakedopping, drillsnäppa och vigg.

 

2015-05-29
Välkommen att plantera Pallis!
Bygget av Parken Pallis pågår för fullt utanför fönstret, och växterna längtar ut! Imorgon mellan kl. 11 och 15 planterar vi parkens odlingslådor, kom gärna och var med. Vi bjuder på odlingsworkshop för barnen.

Följ med i Pallis-flödet: #Pallis2015
Instagram
Facebook
Twitter

 

2015-05-28
Parken Pallis poppar upp!
Efter helgen blir korsningen utanför Ekologigruppens Stockholmskontor inte sig lik. Under fredagen växer en "Pop up-park" fram som ska finnas på plats i fyra veckor, med foodtrucks för den hungriga och workshops för den nyfikna. Parken Pallis poppar upp på initiativ av närboende och aktörer inom området. Besök gärna parken nu på lördag (30/5) då Ekologigruppen planterar och håller odlingsworkshops för barn. Ta med brädan – efter planteringen hjälper Graphiare dig att designa prints för skateboards!

Vill du förnya dina blomlådor är du välkommen på Ekologigruppens plantbytardag (3/6). För en riktigt bra odling krävs såklart pollinatörer, den 10 juni visar vi dig hur du kan bygga ditt eget insektshotell! I Pallis kommer du också få prova på allt ifrån cykelreparation till att måla graffitti. Men framför allt ska parken fungera som en icke-kommersiell mötesplats där medborgare själva får vara med och forma sin stad. Kom hit och häng, fyll parken med dina egna initiativ!

Du hittar Pallis i korsningen mellan Götgatan och Åsögatan, klicka här för karta. Vill du hålla koll på vad som händer i parken kan du följa Parken Pallis på facebook.

 

2015-05-08
Presentation av EKOdatabasen
I veckan genomfördes det första webbinariet om EKOdatabasen, med god uppslutning och många intressanta frågor. Här kan du ladda ned presentationen (pdf). Nästa webbinarium är planerat till den 20 maj, och på grund av det stora intresset kommer vi att utlysa ytterligare tillfällen. Tack för ert positiva deltagande!

 

2015-05-07
Ekosystemtjänster minskar risk för allergi
I förra veckans avsnitt av Vetenskapens värld gavs ett nytt argument för att ta hänsyn till ekosystemtjänster i samhällsplaneringen: biologisk mångfald minskar risk för allergier!

Var fjärde stadsbo har allergier. Enligt en ny teori minskar risken att drabbas av allergi för personer som i unga år regelbundet vistas i natur med rik biologisk mångfald. På Ekologigruppen ser vi detta som ytterligare ett starkt argument för att bevara och gestalta ekosystemtjänster. Spana in vårt idéprojekt ”Grönt spår Sundbyberg” på samma tema!

 

2015-05-05
Nytt nummer av EKOaktuellt!
Missa inte det sista EKOaktuellt innan sommaren! Några av nyheterna i maj är Ekologigruppens debut i podcast-världen, ett nytt uppdrag för att utveckla jämställt resande, och ett spännande idéprojekt där ett nedgrävt järnvägsspår blir ett ekosystemspäckat "vardagsrum" i staden. Spana också in månadens tips!

 

2015-04-24
Halvfabrikat ska stärka duvhökar
I samband med planeringen av Förbifart Stockholm utreder Ekologigruppen möjliga kompensationsåtgärder för att gynna arter som lever i anslutning till de planerade vägdragningarna. En sådan art är duvhöken. "Det är lite halvfabrikat", säger Ekologigruppens Per Collinder om de häckningsplatser som han och Johan Allmér placerar ut.

Läs mer om kompensationsarbetet i Mitt i Söderort (pdf).

 

2015-04-22
Välkommen på visning av Kyrkparken
Ekologigruppen har gestaltat Barkabystadens nya stadspark som tilldelats byggnadsmärket i Järfälla 2014. Nu bjuder vi in till visning av Kyrkparken!

Guidningen äger rum tisdagen den 19 maj kl. 17.00. För mer information, se inbjudan.

 

2015-04-10
Civilingenjör till Ekologigruppen!
Ekologigruppen förstärks med ytterligare en civilingenjör, Arvid Bergsten. Arvid har disputerat vid Stockholm Resilience Center, inom landskapsanalys. På Ekologigruppen kommer Arvid bland annat att arbeta med GIS-analyser, spridningsanalyser, ekosystemtjänster, kartframställning och miljökonsekvensbeskrivningar. 

Vi hälsar Arvid välkommen till Ekologigruppen, och ser fram emot många gemensamma projekt!

 

2015-04-07
Ta del av Ekologigruppens presentation om större vattensalamander
Härom veckan höll Ekologigruppens Aina Pihlgren och Per Collinder ett webbinarium om större vattensalamander i planprocessen. Tack till alla deltagare! Klicka här för att se presentationen (pdf).

 

2015-03-31
Vill du dela kontor med oss?
Vill du dela kontor med Ekologigruppen? Nu hyr vi ut två kontorsplatser på vårt lokalkontor i Uppsala. Kontoret ligger centralt i Uppsala, på Östra Ågatan med utsikt över Fyrisån och Uppsala slott.

Hör av dig till vår VD Marie Arnér om du är intresserad eller vill veta mer: 08 525 201 30.

 

2015-03-31
Ekologigruppen inventerar Forsmarks skogar
Violgubbe, Brödtaggsvamp och orkidéer. I Forsmarks kalkbarrskogar myllrar det av ovanliga arter bland träden som ibland är så gamla som 200 år. I SKB:s tidning Lagerbladet visar Ekologigruppens erfarna inventerare Johan Allmér tillsammans med platsekolog Sara Nordén upp skogarnas mest spännande vrår. För att skydda den speciella platsen har en detaljerad skötselplan tagits fram.

Läs hela artikeln och se bilder på några av arterna här.

 

2015-03-27
Blogg: Regnet kommer - NU!
Hållbar stad bloggar Ekologigruppen om hållbarhet. I det senaste inlägget skriver Ekologigruppens Karin Görlin om vikten av att klimatanpassa våra städer. Få städer är beredda på de allt vanligare skyfallen. Danmark är i framkant med den planerade utvecklingen av Enghaveparken i Köpenhamn, där klimatanpassande åtgärder även skapar en vacker plats för konserter och lek. Vilka fler exempel kan vi lyfta för att uppmärksamma den viktiga frågan?

 

2015-03-24
Nytt nummer av EKOaktuellt!
I månadens EKOaktuellt kan du läsa om flera av våra aktuella uppdrag. En av de spännande nyheterna är framtagandet av en "ekosystemtjänstplan", för att inkludera ekosystemtjänsternas värden i samhällsplaneringen. Vi bjuder också in till två kommande webbinarium. Missa inte!

 

2015-03-23
Välkommen på webbinarium!
Ekologigruppen bjuder in till webbinarium om större vattensalamander i planprocessen. Vi presenterar aktuell lagstiftning som berör större vattensalamander och diskuterar möjligheter och svårigheter.

Datum och tid: tisdag den 31 mars kl. 13.00-14.00.

Anmäl dig till diyar.salam@ekologigruppen.se senast den 27 mars. Vid anmälan får du en länk som du använder för att ansluta dig till seminariet.

Se inbjudan här.

 

2015-03-18
Förstärkning inom landskap och planering
Ekologigruppen förstärks med ytterligare en landskapsarkitekt, Sunna Pfeiffer. Sunna har erfarenhet från projekt i skiftande skalor, från utformning av bostadsgårdar till storskaliga strategiska planerings- och landskapsuppdrag. Sunna kommer närmast från Älmhults kommun, där hon som planarkitekt har lett arbetet med framtagande av ny översiktsplan.

Vi välkomnar Sunna till Ekologigruppen och ser fram emot många intressanta projekt tillsammans!

 

2015-03-17
Ny vattenekolog på Ekologigruppen
Ekologigruppen välkomnar vattenekolog Fredrik Engdahl! Vår nya medarbetare har flerårig erfarenhet av arbete med limniska frågor, både som laboratorie-/fiskeriassistent och inom länsstyrelser. Närmast kommer Fredrik från SLU:s sötvattenslaboratorium där han planerat och samordnat projekt främst inom fisk och kräftor. Fredrik är en erfaren projektsamordnare och fältinventerare, och vi hoppas på många spännande uppdrag tillsammans!

 

2015-03-04
Ekologigruppen tar emot byggnadsmärke
Kyrkparken i Barkaby (Järfälla) har tilldelats 2014 års byggnadsmärke av Järfälla kommun. Ekologigruppen, som gestaltat och projekterat parken, tackar för den fina utmärkelsen! Ett utdrag ur motiveringen lyder: "Parken är ett hållbart resultat av intensivt samarbete mellan vision, vattenteknik, geoteknik, ekonomi och landskapsgestaltning. Dagvattenhanteringen, som blir allt viktigare när alltmer av markytan hårdgörs, tjänar sitt syfte både som rekreation för besökare och som naturlig rening av vattnet innan det rinner ut i närmaste vattendrag." Ekologigruppen är stolta och hoppas på fortsatt utveckling av Kyrkparkens värden!

Fler projekt inom landskapsarkitektur hittar du här.

 

2015-02-19
Marie Arnér ny VD på Ekologigruppen
Vi välkomnar vår nya VD, Marie Arnér, och tackar samtidigt Jan Berglund för åren på Ekologigruppen. Marie kommer närmast från WSP där hon har haft olika ledarroller inom affärsområdet Environmental. Dessutom har hon en doktorsexamen i akvatisk ekotoxikologi och har lång erfarenhet av konsultarbete inom bland annat miljö- och hälsoriskbedömningar.

Vi ser fram emot fortsatt utveckling av Ekologigruppen tillsammans med Marie!

 

2015-02-12
Nytt nummer av EKOaktuellt!
I månadens EKOaktuellt tackar Jan Berglund för sin tid som VD. Här presenteras som vanligt också en rad av spännande nya uppdrag med målet att öka hållbarhet, miljö- och naturvårdsnytta. "Biologisk boost" i Malmö och strategier för att ge plats åt ekosystemtjänster i en planerad stadsdel är två av våra aktuella uppdrag. Dessutom kan vi avslöja att Kyrkparken, som Ekologigruppen gestaltat och projekterat, har vunnit pris!

 

2015-02-11
Ekologigruppen stärker kompetensen inom Ekosystemtjänster
Ekologigruppen utökar sin kompetens igen! Den här gången heter vår nya medarbetare Felicia Sjösten. Felicia har bakgrund från Stockholm Resilience Centre och har tidigare arbetat på miljöförvaltningen i Stockholms stad. Hon arbetar främst med ekosystemtjänster i planering har erfarenhet av metodutveckling för att kartlägga, kvantifiera och värdera ekosystemtjänster. På Stockholms stad var hon med och utvecklade Grönytefaktor för allmän platsmark samt deltog i GIS-baserade kartläggningsprojekt.  

Vi hoppas på många spännande uppdrag tillsammans!

 

2015-02-02
Blogg - Att odla är att mötas
Hållbar stad bloggar Ekologigruppen om hållbarhet. I det senaste inlägget skriver Ekologigruppens Jan Berglund tillsammans med Inger Berglund från dotGreen om stadsodlingens sociala vinster, med exempel från Falun, Borlänge och Köpenhamn. Medborgardialog, kommunala satsningar eller gerillaodling - vägarna till stadsodling är olika men mynnar alla i sociala möten över gränser.

 

2015-01-28
Ekologigruppen debatterar i Arkitekten
I det senaste numret av Arkitekten kan du läsa Ekologigruppens debattinlägg om ekosystemtjänster i detaljplanen. "Plan- och bygglagen får inte hindra oss från att försöka göra så mycket som möjligt inom lagens ramar", skriver fem medarbetare.

Här kan du läsa debattinlägget.

 

2015-01-20
Välkomnande gemenskap i Kyrkparken
Järfälla kommun anordnade i måndags en workshop på temat "Det goda grannskapet". Eleonor Martinsson och Ulrika Hamrén från Ekologigruppen gav under workshopen en föreläsning om Kyrkparken och pratade om hur parken bidrar till en välkomnande gemenskap. Workshopen var den sista i serien "Program för platsutveckling".

 

2015-01-16
Blogg - Rättvis planering
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. Idag kan du läsa ett nytt blogginlägg av Hillevi Eklund om rättvisa och orättvisa i stadsplanering. Vem gynnas av befintliga stadsstrukturer? Kan strukturen främja oväntade möten mellan människor? Det är dags att prioritera dessa frågor.

Hållbar Stad finns också på facebook.

 

2015-01-13
Anna Seffel är tillbaka!
Anna Seffel, biolog och MKB-konsult, är nu tillbaka på Ekologigruppen efter en tids föräldraledighet. Vi önskar Anna hjärtligt välkommen tillbaka!

 

2014-12-18
God jul önskar Ekologigruppen
Ekologigruppen önskar dig en god jul! Årets julgåva skänker vi till Läkare Utan Gränser. Med detta hoppas vi på ett gott nytt år för människor över hela världen.

Julkortet ser du här.

På återseende 2015!

 

2014-12-16
Ny medarbetare på Ekologigruppen!
Ekologigruppens nya medarbetare Kristina Ask har tio års konsulterfarenhet. Hon har arbetat som egen företagare (ATK Landskap), med bland annat landskapsanalyser och GIS-analys. Kristina har under flera år arbetat med landskap och landskapsekologi vid Stockholms universitet. På Sörmlands länsstyrelse har hon haft en rådgivande roll till lantbrukare angående bland annat skötsel av betesmarker och biologisk mångfald inom ramen för det nationella miljömålet "Ett rikt odlingslandskap". Kristina arbetar även med kulturmiljöer.

Vi välkomnar Kristina och ser fram emot många intressanta uppdrag tillsammans!

 

2014-11-27
Nytt nummer av EKOaktuellt!
I månadens EKOaktuellt presenteras en rad av spännande nya uppdrag med målet att öka hållbarhet, miljö- och naturvårdsnytta. Grönplaner, blåplaner, en helt färsk databas över värdefulla naturobjekt - EKOdatabasen - är några av de projekt som engagerar i höstmörkret. Spana också in kommande föreläsning om skydd och utveckling av naturen i planeringen!

 

2014-11-07
Blogg: Dela på staden
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. I det senaste inlägget skriver Angelica Wågström om hur kollaborativ ekonomi i stadsplaneringen kan skapa en mer inkluderande stad. Bytesrum i bostadsområden, skjutsgrupper och allmän tillgång till offentliga byggnader är några redan beprövade metoder.

Hållbar Stad finns också på facebook.

 

2014-10-31
Ekologiföretagen Sverige
En ny branschorganisation har sett dagens ljus. Den 29 oktober konstituerades föreningen av VD:ar för Naturcentrum (Jonas Stenström), Calluna (John Askling), Enetjärn natur (Anders Enetjärn) och Ekologigruppen (Jan Berglund). Inbjudan kommer till ett första årsmöte med ekologiföretag i Sverige - en allt större bransch. Vi har ett antal frågor som vi kan lösa eller driva i samverkan.

Vi hoppas och tror på stor respons på årsmötet den 12 februari hos Ekologigruppen på Söder.

 

2014-10-13
Blogg: In med naturen i detaljplanen
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. I det senaste inlägget diskuterar Lena Brunsell möjligheterna att arbeta med naturen i detaljplaneringen. Enligt plan- och bygglagen är det faktiskt möjligt att planera både för människor och natur. Det är dags att ändra praxis - för grönare städer!

Hållbar Stad finns också på facebook.

 

2014-10-02
Internationellt seminarium: Temporary architecture as catalyst for change
Välkommen på ett halvdagsseminarium om barn i den täta staden och tillfällig arkitektur som generator till dialog. Seminariet är en del i ett samarbetsprojekt mellan BFF Belgrad, Ekologigruppen, Tengbom och Färgfabriken.

Evenemanget äger rum den 21 oktober på Färgfabriken och kostar 350 kr exkl. moms. Mingelfrukost, fika och lunch ingår.

Talarlista hittar du i inbjudan i den här länken.

 

2014-09-30
Nytt nummer av EKOaktuellt!
Nu är det här, Ekologigruppens nyhetsbrev EKOaktuellt för oktober. Denna månad kan du bland annat läsa om vårt nya lokalkontor i Malmö, och som vanligt några aktuella projekt. Ytterligare en rolig nyhet är att Ekologigruppen nu är medlem i Scandinavian Green Roof Association (SGRA).

Trevlig läsning!

 

2014-09-25
Ekologigruppen på studieresa
På Ekologigruppen arbetar vi tvärvetenskapligt. Men vad innebär det i praktiken? Under en studieresa till Köpenhamn och Malmö blev vår kunskapsbredd tydlig: på ett och samma torg vändes våra kikare/ögon/kameror mot en intressant utformad bänk, torgets planering, eller en spännande lav på ett av torgets träd. Att vara ute i fält tillsammans – ekologer, stadsplanerare och landskapsarkitekter – skapar förståelse och nyfikenhet för våra olika kompetenser. Med vidgade synfält är vi nu redo för en höst full av spännande uppdrag.

 

2014-09-17
Ekologigruppen söker Landskapsarkitekt inom MKB och Landskapsplanering
Är du en erfaren och kreativ landskapsarkitekt som är intresserad av att arbeta med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)? Ekologigruppen söker nu en ny medarbetare.

Läs mer om tjänsten här.

 

2014-09-08
Blogg: Att illustrera framtiden - när solen alltid skiner
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. Idag skriver Elisabetta Troglio om problemet med att välja idealistiska bilder, ofta tagna en solig sommardag, till olika samhällsplaneringsprojekt. Men måste vi bli lurade av bilderna? Eller kan de också bidra till att faktiskt möjliggöra skapandet av levande platser och höja den sociala hållbarheten?

Hållbar Stad finns också på facebook.

 

2014-09-05
Kyrkparken är invigd!
Kyrkparken i Barkarby har invigts av Järfälla kommun. I strålande septembersol klipptes banden av tekniska nämndens ordförande Emma Feldman.

Ekologigruppens landskapsarkitekter och biologer har medverkat i arbetet från skiss till bygghandling, och var extra glada när parken fick visa upp sig.

I parken finns rum för sociala aktiviteter, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Stora, öppna gräsytor bjuder in till picknick och lek, och dagvatten renas i fina dammar.

Här kommer både människor och natur att trivas!

 

2014-09-01
Ny medarbetare på Ekologigruppen
Gruppen MKB och Grönstruktur får förstärkning av en ny gruppledare. Daniel Persson är erfaren miljökonsult som har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor i drygt tio år. Daniel kommer senast från Sweco där han bland annat arbetade med miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökningar för kraftledningar, hamnar och industriella anläggningar. Han har också stor erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor i internationella utvecklingsprojekt och har genomfört ett flertal projekt i Afrika, där han bodde och arbetade under en tvåårsperiod. Daniel är även engagerad i att arbeta med integrerade lösningar för hållbar stadsplanering.

Vi hoppas på många spännande uppdrag tillsammans!

 

2014-08-27
Invigning av Kyrkparken
Fredagen den 5 september invigs Kyrkparken i Barkabystaden i Järfälla!

Ekologigruppen har varit med sedan första skissen av Kyrkparken till att ta fram bygghandlingar. Projektet startade som en förnyad konkurrensutsättning för ramavtalskonsulter i Järfälla under våren 2011, och Ekologigruppens förslag "Att landa" vann. Sedan dess har vi jobbat med att förverkliga skisserna och fått se Barkabystadens stadspark växa fram.

Parken rymmer sociala aktiviteter, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. På stora, öppna gräsytor finns möjlighet till picknick och lek. Här renas även dagvatten och det finns goda förutsättningar för fjärilars, vattendjurs och fåglars önskemål om goda biotoper.

 

2014-08-26
Nytt nummer av EKOaktuellt!
Idag kan du läsa Ekologigruppens nyhetsbrev EKOaktuellt för augusti månad. Här kan du bland annat ta del av sommarens gölgrodeinventeringar och Ekologigruppens arbete för urban biologisk mångfald i Hyllie, Malmö. Missa inte heller inbjudan till halvdagsseminariet den 21 oktober, om barn i den täta staden!

 

2014-08-21
Team Ekologigruppen springer stafett
Team Ekologigruppen sprang Bellmanstafetten, 5 x 5 km, i onsdags. Ett trevligt arrangemang och en bra start på verksamhetsperioden efter semestern. Kvällen avslutades med picknick i det gröna tillsammans med tusentals andra.

Ekologigruppens stafettkämpare var Jan Berglund, Johan Möllegård, Hillevi Eklund, Magdalena Möne och Erik Zachariassen.

 

2014-07-04
Är du Ekologigruppens nya VD?
Har du ett brinnande intresse för ledarskap och en stark drivkraft att arbeta med marknads- och hållbarhetsfrågor?

Ekologigruppen är ett framgångsrikt, utvecklingsinriktat konsultföretag inom ekologi, miljö, landskapsarkitektur och stadsutveckling. Vi är idag 28 kunniga och engagerade medarbetare. Nu söker vi en erfaren ledare med konsultbakgrund.

Senast den 22/8 vill vi ha din ansökan som du skickar till ansokan@ekologigruppen.se.

Här kan du läsa mer om uppdraget.

 

2014-06-25
Blogg - Ett hållbart syfte
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hållbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. I det senaste inlägget diskuterar landskapsarkitekt Karin Görlin hur hållbarhet kan tillföras "vanliga" projekt, där en utpräglad hållbarhetsprofil saknas. Räcker större skatteintäkter som motiv för att bygga ut städer? Vad får den som bor i ett område ut av att det byggs 200 nya bostäder? Vi måste börja tänka bredare när vi planerar våra städer.

 

2014-06-18
Ny medarbetare på Ekologigruppen
Ekologigruppen får förstärkning! Samhällsplanerare Elisabetta Troglio har erfarenhet av arbete med översiktsplaner och strategisk utveckling både i Sverige och Italien. Elisabetta är också disputerande forskare i energi och stadsplanering vid Politecnico di Milano och forskar sedan 2011 i samhällsplanering och miljö vid KTH.

Vi önskar Elisabetta hjärligt välkommen och hoppas att hon kommer att trivas.

 

2014-06-05
Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden
Ekologigruppen ingår i ett av tre utvalda team som ska ta fram ett stadsbyggnadskoncept för området Hjorthagens vattenfront. Ekologigruppen medverkar med ekolog Ulrika Hamrén, som tillsammans med en landskapsarkitekt från Urbio ska ta fram innovativa förslag på hur gröna värden kan förstärka och samverka med en dynamisk social mötesplats, högkvalitativa boendemiljöer och höga ambitioner vad gäller miljö och hållbarhet. Se mer på Kjellander + Sjöbergs hemsida.

 

2014-05-28
Fältsäsongen är igång!
Nu är fältsäsongen i full gång. Ekologigruppen har varit i Forsmark för den årliga vårinventeringen av de exklusiva arterna större vattensalamander och gölgroda. Salamandrar inventeras på natten, och det är en spännande upplevelse! Gölgroda kan bara inventeras under varma och soliga dagar, då de låter höra sitt högljudda och häftiga läte. Arbetet är en del av biologiska undersökningar, kompensationsåtgärder och uppföljning inför SKB:s planerade slutförvar.

 

2014-05-20
Nytt nummer av EKOaktuellt!
Idag kan du läsa Ekologigruppens nyhetsbrev EKOaktuellt för maj månad. Nu har äntligen fältsäsongen dragit igång! Samtidigt flyttar Ekologigruppens Uppsalakontor in i nya lokaler. Läs också om Ekologigruppens arbete för barnens miljöer i Belgrad, i en blommig stadsfestival. Missa inte heller BioBlitz - intensivinventeringen för alla!

 

2014-05-08
Stadsbyggnadsdagen "Kajer mot det gröna"
Stadsbyggnadsdagen "Kajer mot det gröna", den 5 maj i Järfälla, blev en stor succé! Seminariets frågor kring stadens gränser mot natur och landsbygd upplevdes som så angelägna att konferensen blev överbokad. Ett team från Ekologigruppen har arbetat i projektet, kring bland annat hållbara stadsstrukturer, gröna mötesplatser och ekosystemtjänster. Dagen avrundades med en paneldebatt om hur man kan skapa hållbara gränssnitt och läka samman förorternas fragmenterade stadsbygd. Nu ska projektet sammanfattas i en handbok för planering av stadens gröna kajer.

 

 

EKOaktuellt ARKIV
Här kan du hitta tidigare månaders EKOaktuellt >>>

 

 

 

Ekologigruppen arbetar med kompensationsåtgärder i samband med Förbifart Stockholm. På bilden flyttas backsippor till mer lämpliga miljöer.

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

Hur nära är stationsnära? Läs Elisabetta Troglios blogginlägg på Hållbar stad.

 

Visning av Kyrkparken. Här går turen över en av parkens dagvattendammar, som även gästades av många spännande fåglar.

 

 

Skiss och modell av Parken Pallis, White Arkitekter.

 

 

I Vetenskapens värld gavs nytt argument för bevarande av biologisk mångfald: minskad risk för allergi!

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

Johan Allmér fäster duvhöksboet.

 

 

 

 

Utsikt från Uppsalakontoret.

Johan Allmér (Ekologigruppen) och Sara Nordén (SKB). Bild: Lasse Modin, Lagerbladet.

 

Regnet kommer - NU! Karin Görlin om klimatanpassning på Hållbar stad.

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

 

Ekologigruppens nya medarbetare Sunna Pfeiffer.

 

Ekologigruppens nya medarbetare Fredrik Engdahl, vattenekolog.

 

Ekologigruppens Eleonor Martinsson och Ulrika Hamrén tar emot Järfälla kommuns byggnadsmärke.

 

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

Felicia Sjösten, ny medarbetare på Ekologigruppen.

 

Stadsodling i Falun.

 

I det senaste numret av Arkitekten skriver fem av Ekologigruppens medarbetare om ekosystemtjänster i planeringen.

 

Illustration: Karin Grönberg Facilitering AB.

 

Rättvis planering diskuteras på Hållbar stad.

 

 

Kristina Ask, ny ekolog och naturgeograf på Ekologigruppen.

 

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

Mer plats för delande när samåkande har företräde till parkeringsplats. Här: USA. Bild från Shareable.net.

 

Ekologiföretagen Sverige

VD:arna för den nya branschorganisationen Ekologiföretagen Sverige.

 

Det går att planera in naturen i staden. Här: ekar kring nybyggda hus i Farsta.

 

Klicka här eller på bilden ovan för att se inbjudan i full storlek.

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

Ekologigruppen spanar in Superkilen, under en cykeltur genom Köpenhamns cykelnät.

 
 

 

 

Illustration av Handelsgatan i nya Kiruna under både sommar- och vintertid. Bild: White Arkitekter, Ghilardi Hellsten Arkitektur och Kiruna kommun.

 

Invigning av Kyrkparken.

 

Vi välkomnar Daniel Persson, ny medarbetare på Ekologigruppen.

 

Kyrkparken i Barkabystaden, Järfälla.

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

Team Ekologigruppen.

 
 

 

 

 

 

Följ Hållbar stad på Facebook och få uppdateringar om samtliga blogginlägg på sidan.

 

Vi välkomnar Elisabetta Troglio och hoppas på många spännande uppdrag tillsammans!

 

Stadsbyggnadskoncept Kolkajen. Bild från Kjellander + Sjöberg.

 

Ekologigruppens inventerare gör sig redo för nattens salamanderinventering.

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

Krister Sernbo föreläste under Stadsbyggnadsdagen, som en del av ett späckat program med Torbjörn Einarsson, Ulf Eriksson, Emma Jonsteg, Emma Henriksson, Tomas Melin, Gunnar Rundgren, David Sim, Peter Svensson och Staffan Schartner.

adress