2015-05-08
Presentation av EKOdatabasen
I veckan genomfördes det första webbinariet om EKOdatabasen, med god uppslutning och många intressanta frågor. Här kan du ladda ned presentationen (pdf). Nästa webbinarium är planerat till den 20 maj, och på grund av det stora intresset kommer vi att utlysa ytterligare tillfällen. Tack för ert positiva deltagande!

 

2015-05-07
Ekosystemtjänster minskar risk för allergi
I förra veckans avsnitt av Vetenskapens värld gavs ett nytt argument för att ta hänsyn till ekosystemtjänster i samhällsplaneringen: biologisk mångfald minskar risk för allergier!

Var fjärde stadsbo har allergier. Enligt en ny teori minskar risken att drabbas av allergi för personer som i unga år regelbundet vistas i natur med rik biologisk mångfald. På Ekologigruppen ser vi detta som ytterligare ett starkt argument för att bevara och gestalta ekosystemtjänster. Spana in vårt idéprojekt ”Grönt spår Sundbyberg” på samma tema!

 

2015-05-05
Nytt nummer av EKOaktuellt!
Missa inte det sista EKOaktuellt innan sommaren! Några av nyheterna i maj är Ekologigruppens debut i podcast-världen, ett nytt uppdrag för att utveckla jämställt resande, och ett spännande idéprojekt där ett nedgrävt järnvägsspår blir ett ekosystemspäckat "vardagsrum" i staden. Spana också in månadens tips!

 

2015-04-24
Halvfabrikat ska stärka duvhökar
I samband med planeringen av Förbifart Stockholm utreder Ekologigruppen möjliga kompensationsåtgärder för att gynna arter som lever i anslutning till de planerade vägdragningarna. En sådan art är duvhöken. "Det är lite halvfabrikat", säger Ekologigruppens Per Collinder om de häckningsplatser som han och Johan Allmér placerar ut.

Läs mer om kompensationsarbetet i Mitt i Söderort (pdf).

 

2015-04-22
Välkommen på visning av Kyrkparken
Ekologigruppen har gestaltat Barkabystadens nya stadspark som tilldelats byggnadsmärket i Järfälla 2014. Nu bjuder vi in till visning av Kyrkparken!

Guidningen äger rum tisdagen den 19 maj kl. 17.00. För mer information, se inbjudan.

 

2015-04-10
Civilingenjör till Ekologigruppen!
Ekologigruppen förstärks med ytterligare en civilingenjör, Arvid Bergsten. Arvid har disputerat vid Stockholm Resilience Center, inom landskapsanalys. På Ekologigruppen kommer Arvid bland annat att arbeta med GIS-analyser, spridningsanalyser, ekosystemtjänster, kartframställning och miljökonsekvensbeskrivningar. 

Vi hälsar Arvid välkommen till Ekologigruppen, och ser fram emot många gemensamma projekt!

 

2015-04-07
Ta del av Ekologigruppens presentation om större vattensalamander
Härom veckan höll Ekologigruppens Aina Pihlgren och Per Collinder ett webbinarium om större vattensalamander i planprocessen. Tack till alla deltagare! Klicka här för att se presentationen (pdf).

 

2015-03-31
Vill du dela kontor med oss?
Vill du dela kontor med Ekologigruppen? Nu hyr vi ut två kontorsplatser på vårt lokalkontor i Uppsala. Kontoret ligger centralt i Uppsala, på Östra Ågatan med utsikt över Fyrisån och Uppsala slott.

Hör av dig till vår VD Marie Arnér om du är intresserad eller vill veta mer: 08 525 201 30.

 

2015-03-31
Ekologigruppen inventerar Forsmarks skogar
Violgubbe, Brödtaggsvamp och orkidéer. I Forsmarks kalkbarrskogar myllrar det av ovanliga arter bland träden som ibland är så gamla som 200 år. I SKB:s tidning Lagerbladet visar Ekologigruppens erfarna inventerare Johan Allmér tillsammans med platsekolog Sara Nordén upp skogarnas mest spännande vrår. För att skydda den speciella platsen har en detaljerad skötselplan tagits fram.

Läs hela artikeln och se bilder på några av arterna här.

 

2015-03-27
Blogg: Regnet kommer - NU!
Hållbar stad bloggar Ekologigruppen om hållbarhet. I det senaste inlägget skriver Ekologigruppens Karin Görlin om vikten av att klimatanpassa våra städer. Få städer är beredda på de allt vanligare skyfallen. Danmark är i framkant med den planerade utvecklingen av Enghaveparken i Köpenhamn, där klimatanpassande åtgärder även skapar en vacker plats för konserter och lek. Vilka fler exempel kan vi lyfta för att uppmärksamma den viktiga frågan?

 

2015-03-24
Nytt nummer av EKOaktuellt!
I månadens EKOaktuellt kan du läsa om flera av våra aktuella uppdrag. En av de spännande nyheterna är framtagandet av en "ekosystemtjänstplan", för att inkludera ekosystemtjänsternas värden i samhällsplaneringen. Vi bjuder också in till två kommande webbinarium. Missa inte!

 

2015-03-23
Välkommen på webbinarium!
Ekologigruppen bjuder in till webbinarium om större vattensalamander i planprocessen. Vi presenterar aktuell lagstiftning som berör större vattensalamander och diskuterar möjligheter och svårigheter.

Datum och tid: tisdag den 31 mars kl. 13.00-14.00.

Anmäl dig till diyar.salam@ekologigruppen.se senast den 27 mars. Vid anmälan får du en länk som du använder för att ansluta dig till seminariet.

Se inbjudan här.

 

2015-03-18
Förstärkning inom landskap och planering
Ekologigruppen förstärks med ytterligare en landskapsarkitekt, Sunna Pfeiffer. Sunna har erfarenhet från projekt i skiftande skalor, från utformning av bostadsgårdar till storskaliga strategiska planerings- och landskapsuppdrag. Sunna kommer närmast från Älmhults kommun, där hon som planarkitekt har lett arbetet med framtagande av ny översiktsplan.

Vi välkomnar Sunna till Ekologigruppen och ser fram emot många intressanta projekt tillsammans!

 

2015-03-17
Ny vattenekolog på Ekologigruppen
Ekologigruppen välkomnar vattenekolog Fredrik Engdahl! Vår nya medarbetare har flerårig erfarenhet av arbete med limniska frågor, både som laboratorie-/fiskeriassistent och inom länsstyrelser. Närmast kommer Fredrik från SLU:s sötvattenslaboratorium där han planerat och samordnat projekt främst inom fisk och kräftor. Fredrik är en erfaren projektsamordnare och fältinventerare, och vi hoppas på många spännande uppdrag tillsammans!

 

2015-03-04
Ekologigruppen tar emot byggnadsmärke
Kyrkparken i Barkaby (Järfälla) har tilldelats 2014 års byggnadsmärke av Järfälla kommun. Ekologigruppen, som gestaltat och projekterat parken, tackar för den fina utmärkelsen! Ett utdrag ur motiveringen lyder: "Parken är ett hållbart resultat av intensivt samarbete mellan vision, vattenteknik, geoteknik, ekonomi och landskapsgestaltning. Dagvattenhanteringen, som blir allt viktigare när alltmer av markytan hårdgörs, tjänar sitt syfte både som rekreation för besökare och som naturlig rening av vattnet innan det rinner ut i närmaste vattendrag." Ekologigruppen är stolta och hoppas på fortsatt utveckling av Kyrkparkens värden!

Fler projekt inom landskapsarkitektur hittar du här.

 

2015-02-19
Marie Arnér ny VD på Ekologigruppen
Vi välkomnar vår nya VD, Marie Arnér, och tackar samtidigt Jan Berglund för åren på Ekologigruppen. Marie kommer närmast från WSP där hon har haft olika ledarroller inom affärsområdet Environmental. Dessutom har hon en doktorsexamen i akvatisk ekotoxikologi och har lång erfarenhet av konsultarbete inom bland annat miljö- och hälsoriskbedömningar.

Vi ser fram emot fortsatt utveckling av Ekologigruppen tillsammans med Marie!

 

2015-02-12
Nytt nummer av EKOaktuellt!
I månadens EKOaktuellt tackar Jan Berglund för sin tid som VD. Här presenteras som vanligt också en rad av spännande nya uppdrag med målet att öka hållbarhet, miljö- och naturvårdsnytta. "Biologisk boost" i Malmö och strategier för att ge plats åt ekosystemtjänster i en planerad stadsdel är två av våra aktuella uppdrag. Dessutom kan vi avslöja att Kyrkparken, som Ekologigruppen gestaltat och projekterat, har vunnit pris!

 

2015-02-11
Ekologigruppen stärker kompetensen inom Ekosystemtjänster
Ekologigruppen utökar sin kompetens igen! Den här gången heter vår nya medarbetare Felicia Sjösten. Felicia har bakgrund från Stockholm Resilience Centre och har tidigare arbetat på miljöförvaltningen i Stockholms stad. Hon arbetar främst med ekosystemtjänster i planering har erfarenhet av metodutveckling för att kartlägga, kvantifiera och värdera ekosystemtjänster. På Stockholms stad var hon med och utvecklade Grönytefaktor för allmän platsmark samt deltog i GIS-baserade kartläggningsprojekt.  

Vi hoppas på många spännande uppdrag tillsammans!

 

2015-02-02
Blogg - Att odla är att mötas
Hållbar stad bloggar Ekologigruppen om hållbarhet. I det senaste inlägget skriver Ekologigruppens Jan Berglund tillsammans med Inger Berglund från dotGreen om stadsodlingens sociala vinster, med exempel från Falun, Borlänge och Köpenhamn. Medborgardialog, kommunala satsningar eller gerillaodling - vägarna till stadsodling är olika men mynnar alla i sociala möten över gränser.

 

2015-01-28
Ekologigruppen debatterar i Arkitekten
I det senaste numret av Arkitekten kan du läsa Ekologigruppens debattinlägg om ekosystemtjänster i detaljplanen. "Plan- och bygglagen får inte hindra oss från att försöka göra så mycket som möjligt inom lagens ramar", skriver fem medarbetare.

Här kan du läsa debattinlägget.

 

2015-01-20
Välkomnande gemenskap i Kyrkparken
Järfälla kommun anordnade i måndags en workshop på temat "Det goda grannskapet". Eleonor Martinsson och Ulrika Hamrén från Ekologigruppen gav under workshopen en föreläsning om Kyrkparken och pratade om hur parken bidrar till en välkomnande gemenskap. Workshopen var den sista i serien "Program för platsutveckling".

 

2015-01-16
Blogg - Rättvis planering
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. Idag kan du läsa ett nytt blogginlägg av Hillevi Eklund om rättvisa och orättvisa i stadsplanering. Vem gynnas av befintliga stadsstrukturer? Kan strukturen främja oväntade möten mellan människor? Det är dags att prioritera dessa frågor.

Hållbar Stad finns också på facebook.

 

2015-01-13
Anna Seffel är tillbaka!
Anna Seffel, biolog och MKB-konsult, är nu tillbaka på Ekologigruppen efter en tids föräldraledighet. Vi önskar Anna hjärtligt välkommen tillbaka!

 

2014-12-18
God jul önskar Ekologigruppen
Ekologigruppen önskar dig en god jul! Årets julgåva skänker vi till Läkare Utan Gränser. Med detta hoppas vi på ett gott nytt år för människor över hela världen.

Julkortet ser du här.

På återseende 2015!

 

2014-12-16
Ny medarbetare på Ekologigruppen!
Ekologigruppens nya medarbetare Kristina Ask har tio års konsulterfarenhet. Hon har arbetat som egen företagare (ATK Landskap), med bland annat landskapsanalyser och GIS-analys. Kristina har under flera år arbetat med landskap och landskapsekologi vid Stockholms universitet. På Sörmlands länsstyrelse har hon haft en rådgivande roll till lantbrukare angående bland annat skötsel av betesmarker och biologisk mångfald inom ramen för det nationella miljömålet "Ett rikt odlingslandskap". Kristina arbetar även med kulturmiljöer.

Vi välkomnar Kristina och ser fram emot många intressanta uppdrag tillsammans!

 

2014-11-27
Nytt nummer av EKOaktuellt!
I månadens EKOaktuellt presenteras en rad av spännande nya uppdrag med målet att öka hållbarhet, miljö- och naturvårdsnytta. Grönplaner, blåplaner, en helt färsk databas över värdefulla naturobjekt - EKOdatabasen - är några av de projekt som engagerar i höstmörkret. Spana också in kommande föreläsning om skydd och utveckling av naturen i planeringen!

 

2014-11-07
Blogg: Dela på staden
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. I det senaste inlägget skriver Angelica Wågström om hur kollaborativ ekonomi i stadsplaneringen kan skapa en mer inkluderande stad. Bytesrum i bostadsområden, skjutsgrupper och allmän tillgång till offentliga byggnader är några redan beprövade metoder.

Hållbar Stad finns också på facebook.

 

2014-10-31
Ekologiföretagen Sverige
En ny branschorganisation har sett dagens ljus. Den 29 oktober konstituerades föreningen av VD:ar för Naturcentrum (Jonas Stenström), Calluna (John Askling), Enetjärn natur (Anders Enetjärn) och Ekologigruppen (Jan Berglund). Inbjudan kommer till ett första årsmöte med ekologiföretag i Sverige - en allt större bransch. Vi har ett antal frågor som vi kan lösa eller driva i samverkan.

Vi hoppas och tror på stor respons på årsmötet den 12 februari hos Ekologigruppen på Söder.

 

2014-10-13
Blogg: In med naturen i detaljplanen
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. I det senaste inlägget diskuterar Lena Brunsell möjligheterna att arbeta med naturen i detaljplaneringen. Enligt plan- och bygglagen är det faktiskt möjligt att planera både för människor och natur. Det är dags att ändra praxis - för grönare städer!

Hållbar Stad finns också på facebook.

 

2014-10-02
Internationellt seminarium: Temporary architecture as catalyst for change
Välkommen på ett halvdagsseminarium om barn i den täta staden och tillfällig arkitektur som generator till dialog. Seminariet är en del i ett samarbetsprojekt mellan BFF Belgrad, Ekologigruppen, Tengbom och Färgfabriken.

Evenemanget äger rum den 21 oktober på Färgfabriken och kostar 350 kr exkl. moms. Mingelfrukost, fika och lunch ingår.

Talarlista hittar du i inbjudan i den här länken.

 

2014-09-30
Nytt nummer av EKOaktuellt!
Nu är det här, Ekologigruppens nyhetsbrev EKOaktuellt för oktober. Denna månad kan du bland annat läsa om vårt nya lokalkontor i Malmö, och som vanligt några aktuella projekt. Ytterligare en rolig nyhet är att Ekologigruppen nu är medlem i Scandinavian Green Roof Association (SGRA).

Trevlig läsning!

 

2014-09-25
Ekologigruppen på studieresa
På Ekologigruppen arbetar vi tvärvetenskapligt. Men vad innebär det i praktiken? Under en studieresa till Köpenhamn och Malmö blev vår kunskapsbredd tydlig: på ett och samma torg vändes våra kikare/ögon/kameror mot en intressant utformad bänk, torgets planering, eller en spännande lav på ett av torgets träd. Att vara ute i fält tillsammans – ekologer, stadsplanerare och landskapsarkitekter – skapar förståelse och nyfikenhet för våra olika kompetenser. Med vidgade synfält är vi nu redo för en höst full av spännande uppdrag.

 

2014-09-17
Ekologigruppen söker Landskapsarkitekt inom MKB och Landskapsplanering
Är du en erfaren och kreativ landskapsarkitekt som är intresserad av att arbeta med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)? Ekologigruppen söker nu en ny medarbetare.

Läs mer om tjänsten här.

 

2014-09-08
Blogg: Att illustrera framtiden - när solen alltid skiner
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. Idag skriver Elisabetta Troglio om problemet med att välja idealistiska bilder, ofta tagna en solig sommardag, till olika samhällsplaneringsprojekt. Men måste vi bli lurade av bilderna? Eller kan de också bidra till att faktiskt möjliggöra skapandet av levande platser och höja den sociala hållbarheten?

Hållbar Stad finns också på facebook.

 

2014-09-05
Kyrkparken är invigd!
Kyrkparken i Barkarby har invigts av Järfälla kommun. I strålande septembersol klipptes banden av tekniska nämndens ordförande Emma Feldman.

Ekologigruppens landskapsarkitekter och biologer har medverkat i arbetet från skiss till bygghandling, och var extra glada när parken fick visa upp sig.

I parken finns rum för sociala aktiviteter, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Stora, öppna gräsytor bjuder in till picknick och lek, och dagvatten renas i fina dammar.

Här kommer både människor och natur att trivas!

 

2014-09-01
Ny medarbetare på Ekologigruppen
Gruppen MKB och Grönstruktur får förstärkning av en ny gruppledare. Daniel Persson är erfaren miljökonsult som har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor i drygt tio år. Daniel kommer senast från Sweco där han bland annat arbetade med miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökningar för kraftledningar, hamnar och industriella anläggningar. Han har också stor erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor i internationella utvecklingsprojekt och har genomfört ett flertal projekt i Afrika, där han bodde och arbetade under en tvåårsperiod. Daniel är även engagerad i att arbeta med integrerade lösningar för hållbar stadsplanering.

Vi hoppas på många spännande uppdrag tillsammans!

 

2014-08-27
Invigning av Kyrkparken
Fredagen den 5 september invigs Kyrkparken i Barkabystaden i Järfälla!

Ekologigruppen har varit med sedan första skissen av Kyrkparken till att ta fram bygghandlingar. Projektet startade som en förnyad konkurrensutsättning för ramavtalskonsulter i Järfälla under våren 2011, och Ekologigruppens förslag "Att landa" vann. Sedan dess har vi jobbat med att förverkliga skisserna och fått se Barkabystadens stadspark växa fram.

Parken rymmer sociala aktiviteter, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. På stora, öppna gräsytor finns möjlighet till picknick och lek. Här renas även dagvatten och det finns goda förutsättningar för fjärilars, vattendjurs och fåglars önskemål om goda biotoper.

 

2014-08-26
Nytt nummer av EKOaktuellt!
Idag kan du läsa Ekologigruppens nyhetsbrev EKOaktuellt för augusti månad. Här kan du bland annat ta del av sommarens gölgrodeinventeringar och Ekologigruppens arbete för urban biologisk mångfald i Hyllie, Malmö. Missa inte heller inbjudan till halvdagsseminariet den 21 oktober, om barn i den täta staden!

 

2014-08-21
Team Ekologigruppen springer stafett
Team Ekologigruppen sprang Bellmanstafetten, 5 x 5 km, i onsdags. Ett trevligt arrangemang och en bra start på verksamhetsperioden efter semestern. Kvällen avslutades med picknick i det gröna tillsammans med tusentals andra.

Ekologigruppens stafettkämpare var Jan Berglund, Johan Möllegård, Hillevi Eklund, Magdalena Möne och Erik Zachariassen.

 

2014-07-04
Är du Ekologigruppens nya VD?
Har du ett brinnande intresse för ledarskap och en stark drivkraft att arbeta med marknads- och hållbarhetsfrågor?

Ekologigruppen är ett framgångsrikt, utvecklingsinriktat konsultföretag inom ekologi, miljö, landskapsarkitektur och stadsutveckling. Vi är idag 28 kunniga och engagerade medarbetare. Nu söker vi en erfaren ledare med konsultbakgrund.

Senast den 22/8 vill vi ha din ansökan som du skickar till ansokan@ekologigruppen.se.

Här kan du läsa mer om uppdraget.

 

2014-06-25
Blogg - Ett hållbart syfte
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hållbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. I det senaste inlägget diskuterar landskapsarkitekt Karin Görlin hur hållbarhet kan tillföras "vanliga" projekt, där en utpräglad hållbarhetsprofil saknas. Räcker större skatteintäkter som motiv för att bygga ut städer? Vad får den som bor i ett område ut av att det byggs 200 nya bostäder? Vi måste börja tänka bredare när vi planerar våra städer.

 

2014-06-18
Ny medarbetare på Ekologigruppen
Ekologigruppen får förstärkning! Samhällsplanerare Elisabetta Troglio har erfarenhet av arbete med översiktsplaner och strategisk utveckling både i Sverige och Italien. Elisabetta är också disputerande forskare i energi och stadsplanering vid Politecnico di Milano och forskar sedan 2011 i samhällsplanering och miljö vid KTH.

Vi önskar Elisabetta hjärligt välkommen och hoppas att hon kommer att trivas.

 

2014-06-05
Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden
Ekologigruppen ingår i ett av tre utvalda team som ska ta fram ett stadsbyggnadskoncept för området Hjorthagens vattenfront. Ekologigruppen medverkar med ekolog Ulrika Hamrén, som tillsammans med en landskapsarkitekt från Urbio ska ta fram innovativa förslag på hur gröna värden kan förstärka och samverka med en dynamisk social mötesplats, högkvalitativa boendemiljöer och höga ambitioner vad gäller miljö och hållbarhet. Se mer på Kjellander + Sjöbergs hemsida.

 

2014-05-28
Fältsäsongen är igång!
Nu är fältsäsongen i full gång. Ekologigruppen har varit i Forsmark för den årliga vårinventeringen av de exklusiva arterna större vattensalamander och gölgroda. Salamandrar inventeras på natten, och det är en spännande upplevelse! Gölgroda kan bara inventeras under varma och soliga dagar, då de låter höra sitt högljudda och häftiga läte. Arbetet är en del av biologiska undersökningar, kompensationsåtgärder och uppföljning inför SKB:s planerade slutförvar.

 

2014-05-20
Nytt nummer av EKOaktuellt!
Idag kan du läsa Ekologigruppens nyhetsbrev EKOaktuellt för maj månad. Nu har äntligen fältsäsongen dragit igång! Samtidigt flyttar Ekologigruppens Uppsalakontor in i nya lokaler. Läs också om Ekologigruppens arbete för barnens miljöer i Belgrad, i en blommig stadsfestival. Missa inte heller BioBlitz - intensivinventeringen för alla!

 

2014-05-08
Stadsbyggnadsdagen "Kajer mot det gröna"
Stadsbyggnadsdagen "Kajer mot det gröna", den 5 maj i Järfälla, blev en stor succé! Seminariets frågor kring stadens gränser mot natur och landsbygd upplevdes som så angelägna att konferensen blev överbokad. Ett team från Ekologigruppen har arbetat i projektet, kring bland annat hållbara stadsstrukturer, gröna mötesplatser och ekosystemtjänster. Dagen avrundades med en paneldebatt om hur man kan skapa hållbara gränssnitt och läka samman förorternas fragmenterade stadsbygd. Nu ska projektet sammanfattas i en handbok för planering av stadens gröna kajer.

 

2014-05-06
Blogg - På andra sidan medborgardialogen
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hållbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. Idag kan du läsa ett nytt blogginlägg av Hillevi Eklund, samhällsplaneraren som efter en flytt tillbaka till förorten deltog i en medborgardialog och fick fundera över sin stadsdels utveckling på lång och kort sikt.

 

2014-04-07
Metodutveckling för ekosystemtjänstanalys
Ekologigruppen arbetar just nu med metodutveckling för att kartlägga ekosystemtjänster i gröna kilar, på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund. Metoden för kartläggning är ett användbart verktyg för regional samhällsplanering. Läs mer om projektet här.

 

2014-03-26
Blogg - Fett najs gran!
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. Idag kan du läsa ett nytt blogginlägg av Ulrika Hamren. Skogen i staden är ofta mer levande och diversifierad jämfört med den på landsbygden. Vad innebär det för ansvar när vi bygger stad?

 

2014-03-26
Nytt nummer av EKOaktuellt!
Idag kan du läsa Ekologigruppens nyhetsbrev EKOaktuellt för mars månad. Här kan du bl.a. läsa om vad som händer på kontoret just nu. Läs om Ekologigruppens arbete med besökskarta för mobilen, spännande naturinventeringar och inte minst Betatest av BREEAM communities!

 

2014-03-17
Grönplanering och klimatanpassning
Den 11 februari samlades planerare, miljöstrateger och ekologer för att diskutera grönplanering och klimatanpassning. Praktiker och forskare delade med sig av kunskap, tips och inspiration, bl.a. höll Ekologigruppen ett föredrag om hur man kan analysera rumsliga ekologiska samband, med exempel från Stockholmsområdet.

Här kan du ladda ner Ekologigruppens och övriga föreläsares presentationer.

 

2014-02-05
Blogg - Byt inte ut gamla träd utan anledning
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. Idag kan du läsa ett nytt blogginlägg av Eleonor Martinsson om vikten av bevara äldre träd i stadsrummet.

På Facebook kan den som vill följa Hållbar Stad på https://www.facebook.com/HallbarStad och på så vis få uppdateringar om samtliga  blogginlägg på sidan.

 

2013-01-15
Vi söker gruppledare och vattenekolog
Ekologigruppen fortsätter att arbeta mot en hållbar samhällsutveckling i ett allt bredare perspektiv. Vi söker därför gruppledare för våra nybildade grupper Natur och landskap, Miljöanalys och vatten, Grönstruktur och MKB samt stadsutveckling. Vi söker även en ekolog med inriktning på vattenmiljö.

Läs mer här!

 

2013-12-17
Blogg - Ekosystemtjänster, en grund för ekonomisk hållbarhet
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. Idag kan du läsa ett nytt blogginlägg av Anna Seffel om vikten av att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplaneringen.

På Facebook kan den som vill följa Hållbar Stad på https://www.facebook.com/HallbarStad och på så vis få uppdateringar om samtliga  blogginlägg på sidan.

 

2013-12-10
Hjorthagen skötsel och expertmedverkan
Hjorthagenparken, med sitt centrala läge vid nya Norra Djurgårdsstaden, är ett viktigt område för rekreation och en viktig spridningslänk för ek i Nationalstadsparken. Under hösten tog Ekologigruppen fram en skötselplan för att gynna ädla lövträd och stärka upplevelsevärden i parken. Nu har restaureringsarbetet inletts med slyröjning och gallring bland unga ekar, för att få fram kommande generationers ekar. Nedtagna träd lämnas på plats för att öka tillgången på död ved.

Som underkonsult till Grontmij kommer Ekologigruppen också att vara involverad i gestaltning och projektering av dagvattenlösningar, park- och lekmiljöer i Hjorthagenparkens nya delar.

 

2013-11-13
Nytt nummer av EKOaktuellt!
Idag kan du läsa Ekologigruppens nyhetsbrev EKOaktuellt för november månad. Här kan du bl.a. läsa om Ekologigruppens arbete med miljöplan i Shenyang, ekosystemtjänster i Göteborgsregionens gröna kilar och upprustning av Sätrabäcken.

 

2013-11-08
Blogg - De vitputsade mellanrummen
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. Idag kan du läsa ett nytt blogginlägg av Hillevi Eklund om bristen på variation i 2000-talets stadsuttryck.

På Facebook kan den som vill följa Hållbar Stad på https://www.facebook.com/HallbarStad och på så vis få uppdateringar om samtliga  blogginlägg på sidan.

 

2013-11-04
Följ Ekologigruppen på LinkedIn!
Ekologigruppen finns nu på LinkedIn, ett socialt nätverk för privata och professionella kontakter.
Via LinkedIn kan du få uppdateringar om Ekologigruppens verksamhet och länkar till projekt, ämnen och artiklar som vi tycker är viktiga och intressanta. 

 

2013-10-23
Utveckling av databasapplikation
Ekologigruppen har under de senaste åren utvecklat en databasapplikation för att direkt i fält skriva in alla uppgifter i en naturinventering. Genom standardiserade formulär kvalitetssäkras att inga uppgifter missas och bilder taggas med koordinater. Arbetssättet medför snabbare och säkrare bedömningar samt ökar kvaliteten på processen fram till färdig rapport. 

Läs mer om Ekolgigruppens arbete med databasapplikationen på Filemakers hemsida.

 

2013-10-16
Bogesundslandet skyddas som naturreservat
Nu är äntligen beslutet taget om att Bogesundslandet i Vaxholms kommun skyddas som naturreservat. Bogesundslandet är ett stort obebyggt naturområde nära centrala Stockholm, ett område med mycket höga värden för såväl friluftsliv som för biologisk mångfald.

Ekologigruppen utarbetade det ursprungliga förslaget till skötselplan för Bogesundslandets naturreservat på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Du hittar skötselplanen här.

 

2013-10-04
Blogg - MKB missar halva hållbarheten
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. Idag kan du läsa ett nytt blogginlägg av Krister Sernbo om hur MKB ofta missar viktiga hållbarhetsfaktorer.

På Facebook kan den som vill följa Hållbar Stad på https://www.facebook.com/HallbarStad och på så vis få uppdateringar om samtliga  blogginlägg på sidan.

 

2013-10-04
Naturreservat vid Bungenäs utvidgas
Som underlag för arbetet med MKB för detaljplan för Bungenäs utförde Ekologigruppen naturinventeringar av området där bebyggelsen planerades. Flera höga naturvärden pekades ut, bland annat ett område med gammal skog och mycket rik förekomst av sällsynta och rödlistade svampar. Detaljplanen har sedan anpassats så att detta värdefulla område undantas från bebyggelse. 

Nu har länsstyrelsen beslutat att utöka det befintliga naturreservatet Bungenäs, norr om bebyggelseområdet söderut, så att skogen med den värdefulla svampförekomsten skyddas. 

 

2013-09-24
Wild wonders of Europe
Som en del av vårt 25-års jubileum bjöd Ekologigruppen den 17 september in till kvällsmingel med Wild Wonders of Europe. Cirka 100 personer kom för att lyssna till Staffan Widstrands spännande berättelser kring alla fantastiska naturbilder från Europas okända vildmarker. Budskapet är att naturvård fungerar om vi människor bestämmer oss, vi behöver bara mer naturvård! 

Kvällen fortsatte sedan vid fotoutställningen på Nybroplan där vi på nära håll fick bekanta oss med spanska lodjur, myskoxar från Dovrefjäll, grottsalamandern i Slovenien och björnar från Finland. De målande beskrivningarna tillsammans med storslagna bilder gjorde att det kändes som om vi var där på plats med djuren!

 

2013-09-04
Ekologigruppen höll föredrag på MKB-dagen
Igår (3/9) hölls årets MKB-dag i Ultuna. Ekologigruppens Per Collinder höll föredrag kring den nya SIS-standarden för naturvärdesbedömning. Den nya metodiken kommer förhoppningsvis att bidra till ett mer standardiserat och kvalitativt underlag för bedömning av konsekvenser för naturvärden i MKB-processen.

Vi passar även på att tacka för ett fantastiskt arrangemang och intressanta diskussioner!

 

2013-08-28
Ekologigruppen skriver krönikor om hållbarhet
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se. Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. I det senaste inlägget kan du läsa om det offentliga rummets möjligheter att bidra till en socialt hållbar stad.

Du kan hålla koll på bloggen genom att prenumerera på nya inlägg via RSS.

 

2013-08-28
I fladdermössens värld!
Ekologigruppen tackar alla som följde med oss ut på fladdermussafari på måndagskvällen! Småfamlandes i skymningsmörkret guidades vi runt av fladdermusexperten Softa Blank (NOCTULA). Fladdermössen var något skygga denna kväll, men vi lyckades ändå höra hela fem olika fladdermusarter - nordisk fladdermus, stor fladdermus, vattenfladdermus samt gråskimlig fladdermus!

 

2013-08-21
Nytt nummer av EKOaktuellt!
Idag kan du läsa Ekologigruppens nyhetsbrev EKOaktuellt för augusti månad. Här kan du bl.a. läsa om vad vi jobbar med just nu och våra kommande events som du bjuds in att delta i!

Som vanligt kan du anmäla prenumeration i nyhetsbrevet.

 

2013-07-04
Anmäl dig till fladdermussafari och Wild Wonders of Europe!
Du missar väl inte Ekologigruppens jubileumsaktiviteter. Den 26 augusti har du möjlighet att följa med oss på fladdermussafari i skymningen. Den 17 september kan du följa med oss på en särskild föreläsning kring fotoutställningen Wild Wonders of Europe.

Anmäl dig redan nu!

 

2013-06-13
Administrativ förstärkning på Ekologigruppen
I takt med att vi blir fler konsulter på Ekologigruppen behövs även förstärkning på den administrativa sidan.

Denna vecka startar Diyar Salam sin anställning hos oss. Diyar har tidigare erfarenhet av handel och försäljning och kommer att arbeta med att stärka den ekonomiska och administrativa agendan på Ekologigruppen.

 

2013-06-11
Följ med oss på skogsguidning!
Nu börjar nästa jubileumsaktivitet närma sig - skogsguidning i Majrosskogen den 27 juni. Följ med oss ut och diskutera skötsel av tätortsnära skog.

Du hittar ytterligare information och kan anmäla dig genom att följa länken till vänster.

 

2013-06-10
Lena är tillbaka!
Lena Brunsell, en av våra landskapsarkitekter, är nu tillbaka efter en tids föräldraledighet. Vi önskar Lena hjärtligt välkommen tillbaka!

Samtidigt lämnar Emma Sandelin, som haft ett vikariat under Lenas ledighet, sin tjänst hos oss. Du kan fortfarande nå Emma på emmasandelin@hotmail.com.

 

2013-05-21
Stärkt kompetens inom GIS och modellering
Ekologigruppen stärker nu sin kompetens inom spridningsmodellering, GIS och ekologi genom vår nya rekrytering Erik Zachariassen.

Erik är GIS-analytiker och biogeovetare som närmast kommer från Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeologi på Stockholms universitet. Erik har där arbetat med utbildning inom GIS, fjärranalys och vegetationskartering. Eriks särskilda kompetens är spridningsmodellering. Erik är även delaktig i utvecklingen av programmet Matrixgreen under 2013.

 

2013-05-16
Svarthakedopping i Kyrkparken
Den 23/4 hade vi trevligt besök i Kyrkparkens nyanlagda damm då en svarthakedopping rastade där. Fram till och med 70-talet förekom Svarthakedoppingen i slättsjöar. Arten är numer beroende av fiskfria vatten och hittas ofta i anlagda viltvatten och golfbanedammar.

Senast svarthakedoppingar lyckades häcka i Säbysjön i Järfälla kommun var i början av 1990-talet. Inte minst därför skulle det vara trevligt om dopping lyckades med att häcka vid Kyrkparken. När vegetationen i parken har etablerats och så länge dammen är fri från fisk finns det bra förutsättningar!

 

2013-05-06
Anna Maria Larson är tillbaka!
Anna Maria Larson, en av våra landskapsarkitekter, är nu tillbaka efter en tids föräldraledighet. Vi önskar Anna Maria hjärtligt välkommen tillbaka!

 

2013-04-25
Jubileumsaktiviteter på gång - vi bjuder in till fågelvandring och stadsvandring!
Du missar väl inte Ekologigruppens jubileumsaktiviteter? Näst på tur är fågelvandring vid Isbladskärret den 17 maj och stadsvandring i Hammarby sjöstad den 22 maj.

Du hittar mer information om aktiviteterna och kan anmäla dig genom att följa länkarna. För att deltagarna ska få ut så mycket som möjligt av aktiviteterna är platserna begränsade - först till kvarn!

 

2013-04-24
Nytt nummer av EKOaktuellt
Idag kan du läsa Ekologigruppens nyhetsbrev EKOaktuellt för april månad. Här kan du bland annat läsa om vårkänslor, regeringens remiss om ekosystemtjänster och vårt arbete med kompensationsskisser och ekologiskt kontrollprogram för Förbifart Stockholm.

Som vanligt kan du anmäla prenumeration i nyhetsbrevet.

 

2013-04-17
Frukostseminarium Värderosen
Igår hölls årets första publika jubileumsaktivitet på Ekologigruppen, frukostseminarum kring hållbarhetsverktyget värderosen! Ett 50-tal deltagare från bl.a. länsstyrelsen, naturvårdsverket, kommuner och arkiktektföretag samlades för att lyssna och diskutera värderosens användningsmråden.

Seminariet inleddes av Ekologigruppens VD Jan Berglund, följt av Krister Sernbo som berättade om verktygets uppkomst. Hillevi Eklund och Karin Görlin berättade om hur värderosen används i olika projekt. Avslutade gjorde gästföreläsaren Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef i Upplands Väsby kommun. Fredrik Drotte berättade om hur värderosen bidragit till att förbättra hållbarheten i FÖP för nordvästra Västby.

Ekologigruppen tackar alla som kom och bidrog till intressanta diskussiner!

 

2013-04-10
Ekologigruppen i Drömgårdens nyhetsbrev!
Ekologigruppens Per Collinder figurerar i senaste numret av Drömgårdens nyhetsbrev. Här kan vi läsa om ekologigruppens arbete med att inventera Arbottnas naturvärden.

Är du medlem hos Drömgården har du dessutom möjlighet att följa med Per på naturvandring i området den 18e maj!

 

2013-03-12
EKOaktuellt och ny logga
Idag kan du läsa Ekologigruppens nyhetsbrev EKOaktuellt för mars. I samband med nyhetsbrevet lanserar vi även vår nya logga som en försmak på vår nya grafiska profil!

Jubileumsåret är i full gång. Du hittar programmet för jubileumsaktiviteterna i menyn till vänster. Du kan redan nu anmäla dig till den första aktiviteten: Frukostseminarium om hållbarhetsanalys och värderosen den 16 april.

 

2013-01-29
Nytt nummer av EKOaktuellt
Idag kan du läsa Ekologigruppens nyhetsbrev EKOaktuellt för januari! Läs om vad som händer hos Ekologigruppen just nu och låt dig inspireras av podradio!

 

2013-01-21
Ekologigruppen fyller 25!
I år fyller Ekologigruppen 25 år! Vi har en mängd aktiviteter och händelser inplanerade för jubileumsåret. Vi inför en ny grafisk identitet i början på året. Under året kommer vi att hålla frukostseminarier och öppna föreläsningar i aktuella ämnen, vi bjuder in till fågelexkursion, stadsvandring samt naturguidning. I höst bjuder vi på jubileumsfest!

 

2012-12-18
En julhälsning för Sveriges gammelskog
Vi på Ekologigruppen har haft ett intensivt och spännande verksamhetsår. Nu går vi in i den lugnare fas som jul- och nyårshelgen kan innebära. Vi hoppas att du också kan få tid för reflexion, samvaro och för att ladda batterierna. 

Som en julhälsning till kunder och medarbetare ger vi i år en ansenlig summa till ”Naturarvet”. Det är en insamlingsstiftelse med ändamål att förvärva skogsmark med skyddsvärd gammal skog för att skydda dess hotade djur- och växtarter och för att gynna forskning.

 

2012-11-20
Ekologigruppen i tidningen Lagerbladet
Under sommaren inventerade Ekologigruppen gulyxne i i Forsmark i samband med SKBs planerade grundvattensänkning för slutförvar av kärnbränsle. Orkidéen skyddas av artskyddsförordningen och är mycket ovanlig i hela Europa.

Följ med Ekologigruppens Per Collinder på inventering av gulyxne i senaste numret (se s. 4) av Lagerbladet Östhammar!

 

2012-11-19
Studieresa 2012 - Freiburg
I slutet av oktober reste Ekologigruppen till Freiburg i sydvästra Tyskland. Där besökte vi bland annat stadsdelarna Rieselfeld och Vauban, två områden som ofta framhålls som goda exempel på hållbart stadsbyggande. Vi hann även med att besöka syd-Schwartzwald och se de mörka skogarna i vacker höstskrud. 

 

2012-11-12
Stärkt kompetens inom vatten och GIS
Ekologigruppen stärker nu sin kompetens inom vatten och GIS genom vår nya arbetare Johan Möllegård. Johan är ekolog med GIS kompetens som närmast kommer från Länsstyrelsen i Stockholms län. Där har han senast arbetat inom vattenförvaltningen och med miljöövervakning. Han har även arbetat med NILS-inventeringen (SLU), Natura2000, olika artinventeringar och varit GIS-samordnare för Länsstyrelsen i Stockholms län.

Vi önskar Johan varmt välkommen och hoppas att han ska trivas hos oss!

 

2012-11-05
Ekologigruppen har nu tre godkända assessorer för BREEAM Communities
Åsa Eriksson, Karin Görlin och Krister Sernbo från Ekologigruppen har under hösten gått kursen för att bli assessorer för certifieringssystemet för hållbara stadsdelar BREEAM Communities. Det innebär att vi kan ansvara för hela certifieringsprocessen, men även erbjuda tjänster som bidrar till att uppfylla delar av certifieringen såsom medborgardialoger, landskapsplanering och kvalificerade ekologer.

För mer information, kontakta Åsa Eriksson,
08 525 201 21.

 

EKOaktuellt ARKIV
Här kan du hitta tidigare månaders EKOaktuellt >>>

 

I Vetenskapens värld gavs nytt argument för bevarande av biologisk mångfald: minskad risk för allergi!

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

Johan Allmér fäster duvhöksboet.

 

 

 

 

Utsikt från Uppsalakontoret.

 

Johan Allmér (Ekologigruppen) och Sara Nordén (SKB). Bild: Lasse Modin, Lagerbladet.

 

Regnet kommer - NU! Karin Görlin om klimatanpassning på Hållbar stad.

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

 

Ekologigruppens nya medarbetare Sunna Pfeiffer.

 

Ekologigruppens nya medarbetare Fredrik Engdahl, vattenekolog.

 

Ekologigruppens Eleonor Martinsson och Ulrika Hamrén tar emot Järfälla kommuns byggnadsmärke.

 

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

Felicia Sjösten, ny medarbetare på Ekologigruppen.

 

Stadsodling i Falun.

 

I det senaste numret av Arkitekten skriver fem av Ekologigruppens medarbetare om ekosystemtjänster i planeringen.

 

Illustration: Karin Grönberg Facilitering AB.

 

Rättvis planering diskuteras på Hållbar stad.

 

 

Kristina Ask, ny ekolog och naturgeograf på Ekologigruppen.

 

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

Mer plats för delande när samåkande har företräde till parkeringsplats. Här: USA. Bild från Shareable.net.

 

Ekologiföretagen Sverige

VD:arna för den nya branschorganisationen Ekologiföretagen Sverige.

 

Det går att planera in naturen i staden. Här: ekar kring nybyggda hus i Farsta.

 

Klicka här eller på bilden ovan för att se inbjudan i full storlek.

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

Ekologigruppen spanar in Superkilen, under en cykeltur genom Köpenhamns cykelnät.

 
 

 

 

Illustration av Handelsgatan i nya Kiruna under både sommar- och vintertid. Bild: White Arkitekter, Ghilardi Hellsten Arkitektur och Kiruna kommun.

 

Invigning av Kyrkparken.

 

Vi välkomnar Daniel Persson, ny medarbetare på Ekologigruppen.

 

Kyrkparken i Barkabystaden, Järfälla.

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

Team Ekologigruppen.

 
 

 

 

 

 

Följ Hållbar stad på Facebook och få uppdateringar om samtliga blogginlägg på sidan.

 

Vi välkomnar Elisabetta Troglio och hoppas på många spännande uppdrag tillsammans!

 

Stadsbyggnadskoncept Kolkajen. Bild från Kjellander + Sjöberg.

 

Ekologigruppens inventerare gör sig redo för nattens salamanderinventering.

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

Krister Sernbo föreläste under Stadsbyggnadsdagen, som en del av ett späckat program med Torbjörn Einarsson, Ulf Eriksson, Emma Jonsteg, Emma Henriksson, Tomas Melin, Gunnar Rundgren, David Sim, Peter Svensson och Staffan Schartner.

 

Rissne torg

Följ Hållbar stad på Facebook och få uppdateringar om samtliga  blogginlägg på sidan.

Ekosystemtjänsten pollinering har studerats.

Följ Hållbar stad på Facebook och få uppdateringar om samtliga  blogginlägg på sidan.

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

Med GIS-verktyget Matrix Green skapas en modell för hur djur och växter rör sig i landskapet. Verktyget används vid grönplanering.

 

Hästkastanjen i Gamla stan gör platsen fängslande. Läs mer om träd i stadsrummet på vår blogg!

 
 

Besök hallbarstad.se och låt dig inspireras av goda exempel och andras tankar kring hållbarhet.

 

Hjorthagen

Ekosystemtjänster, biologisk mångfald och sociala värden kommer att ligga i fokus vid gestaltningen av Hjorthagenparkens nyare delar.

Kontakt: Ulrika Hamrén

 

EKOaktuellt

Som vanligt kan du anmäla prenumeration i nyhetsbrevet.

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

Besök hallbarstad.se och låt dig inspireras av goda exempel och andras tankar kring hållbarhet.

 

LinkedIn

Besök vår sida på LinkedIn!

För att följa Ekologigruppen på LinkedIn, besök vår företagssida och tryck på den gula "Följ"-knappen.

 

Ekologigruppen börjar nu lämna papperskartor i vårt fältarbete tack vare den nya databasapplikationen.

Besök hallbarstad.se och låt dig inspireras av goda exempel och andras tankar kring hållbarhet.

 

Ekologigrippens Anna Seffel och Jens-Henrik Kloth under en av inventeringarna på Bungenäs.

Läs mer om reservatbildningen:

Tack till alla som kom och tog del av denna spännande kväll!

Utställningen står på Nybroplan vid Berns och är förlängd till 13:e oktober. Utställningen är öppet dygnet runt och är belyst på natten.

 

MKB-Dagen 2013

 

Besök hallbarstad.se och låt dig inspireras av goda exempel och andras tankar kring hållbarhet.

 

Sofia Blank guidade oss i mörkret med hjälp av fladdermusdetektorer.

 

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

Följ med oss ut på fladdermussafari den 26 augusti!

 

Diyar Salam

Vi välkomnar Diyar Salam och hoppas att han ska trivas hos oss!

Lena Brunsell
Lena är tillbaka efter en tids föräldra-ledighet.

 

Erik Zachariassen

 

Svarthakedopping

Svarthakedopping i Kyrkparken. I 2010 års rödlistning av arter i Sverige kategoriserades svarthakedoppingen som nära hotad.

Olle Bernard, aktiv inom Järvafältets Ornitologiska Klubb, tog denna fina bild.

 

Anna Maria Larson


Vitkindad gås

Vitkindad gås är en av de arter som häckar vid Isbladskärret.

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

Frukostseminarium värderosen 2013

Krister Sernbo, medgrundare till värderosen, berättade om verktygets uppkomst.

 

Arbottna
Vy över den natursköna Arbottna

 

 

 

Följ vår hemsida och vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad på viktiga aktiviteter och datum under jubileums-året!

 

Besök Naturarvet och bidra till att bevara Sveriges gammelskogar.

 

Lagerbladet

 

Läs mer om våra erfarenheter från resan och ta en titt i vårt fotoalbum!
 

Johan Möllegård

 

BREEAM COMMUNITIES

adress