EKODATABASEN

Ekologigruppen lanserar Ekodatabasen - en unik webbaserad databaslösning där information om värdefulla naturobjekt samlas på ett enkelt, effektivt och lättarbetat sätt.

Ekodatabasen underlättar och kvalitetssäkrar det löpande arbetet för såväl kommunens miljöplanerare som för planhandläggare, genom att tillgängliggöra naturvårdsinformation på en plats. Det ger också handläggare möjlighet att följa upp och lägga in ny information löpande. 

Ekodatabasen kan anpassas efter respektive kunds behov. Man kan till exempel välja att lägga till uppgifter om skötsel eller åtgärder, eller integrera information från skogsbruksplaner eller vattenplaner. Möjligheterna är oändliga!

Sigtuna kommun är först ut och har nu samlat information om alla sina värdefulla naturvårdsobjekt. Databasen är länkad till ett GIS (geografiskt informationssystem) och integrerad i Sigtuna kommuns karttjänster i systemet Solen. 

Kontakt: Karin Terä
08 525 201 12

adress