SKYLTAR OCH INFORMATIONSMATERIAL

Ekologigruppen producerar broschyrer, böcker och skyltar. Vi gör även skyltprogram och ritningar till skyltställ.

Ekologigruppen har en lång tradition av att arbeta med naturpedagogiskt informationsmaterial där den populära naturguiden Naturen i Stockholms län var ett viktigt startskott. Vår samlade kompetens gör att vi kan erbjuda underlag i form av expertkunskap, texter, tydliga kartor och illustrationer liksom färdiglayoutade produkter. Vi kan även erbjuda att sköta all kontakt med tryckerier och leverantörer.

Vi arbetar med:

  • Informationsskyltar t.ex. till naturreservat
  • Broschyrer 
  • Naturguider 
  • Manualer 
  • Faktaböcker 
  • Guideböcker 
  • Artiklar

Här kan du läsa mer om våra produkter (pdf).

Kontakt: Anna Maria Larson
08 525 201 07
adress