GIS och Flygbildstolkning

GIS används som ett verktyg i många av Ekologigruppens projekt för att samla in, strukturera, analysera och presentera information. Vi hanterar främst ArcGis och MapInfo och vi använder även mobilt fält-GIS. Vi har kompetens inom digital flygbildstolkning och fjärranalys som till exempel används för naturtyps- och naturvärdeskartering eller för rena fjärranalysprojekt. Genom att kombinera GIS med layoutprogram tar vi fram lättillgängliga och användarvänliga kartor och databaser.

Vi genomför:

  • Spridningsanalyser
  • Naturtypskartering
  • Flygbildstolkning och fjärranalys
  • Visualisering
  • Tillgänglighetsanalyser och bristanalyser
  • Förändringsanalys
  • Modelleringar
Kontakt: Karin Terä, 08 525 201 12
adress