GRÖNPLANER

Ekologigruppen tar fram grönplaner på regional, kommunal och lokal nivå. I uppdragen arbetar våra landskapsarkitekter, ekologer och vattenspecialister med kulturgeografer i ett nära samarbete. Fokus ligger på att hitta lösningar där de olika värdena samverkar och förstärker varandra. Genom tydliga värderingar ger vi underlag för att prioritera olika planeringsalternativ.

Våra produkter är pedagogiskt upplagda och lättillgängliga för både tjänstemän och allmänhet. Efter kundens behov kan vi även lägga upp grönplanerna i databaser.

Vi arbetar med:

  • Naturvärden
  • Rekreationsvärden
  • Vattenvärden
  • Kulturvärden
  • Ekosystemtjänster
  • Åtgärdsprogram
  • Strategidokument

Läs mer om grönplaner i vårt produktblad (pdf).

Kontakt: Lena Brunsell, 08 525 201 15
adress