ART- OCH NATURINVENTERINGAR

Ekologigruppen arbetar med naturtypskarteringar och artinventeringar inom samtliga landmiljöer. Genom vår breda kunskap inom stadsbyggnad och naturvård kan vi anpassa utredningarna till det kunskapsbehov som finns i de specifika projekten. Vi utför allt från lokala till rikstäckande specialinventeringar. Vårt system för klassificering av naturtyper är kompatibelt och direkt översättningsbart till de i Sverige mest använda klassificeringssystemen. Utredningarna är pedagogiskt utformade och lättanvända som beslutsunderlag. Anpassat till kundens önskemål kan vi även leverera databaser och GIS-baserat underlag.

  • Läs mer om artinventeringar här.
  • Läs mer om naturtypskarteringar här.
Kontakt: Anders Haglund, 08 525 201 05
adress