Landskapsarkitekter för det hållbara landskapet

Våra landskapsarkitekter arbetar för att skapa gröna, sociala mötesplatser och strävar alltid mot en hållbar användning av vårt landskap. Med fokus på landskapets helhetsvärden kan Ekologigruppen erbjuda tjänster i linje med den europeiska landskapskonventionen där man ser på landskapet som sammanhängande system. Genom kartläggning, analys och långsiktig planering skapar vi kunskaps- och beslutsunderlag för en resurseffektiv markanvändning som minskar oåterkalleliga effekter i landskapet.

Med vår unika kombination av tvärvetenskapliga kompetenser planerar vi för en hållbar utveckling av landskap i ständig förändring.

Kontakt: Anders Haglund
08 525 201 05
adress