EXPERTMEDVERKAN

Många av Ekologigruppens medarbetare har expertkunskap inom sitt specialområde. Vi deltar som experter i myndighetsutredningar och manualer, som stöd till kommuner i planerings- och naturvårdsfrågor eller som stöd i andra konsultfirmors uppdrag. Vi kan bidra med vår expertkunskap på kort varsel och med snabba insatser för att föra en process framåt. Kunskapen förmedlas också genom kurser och föreläsningar för t.ex. politiker, tjänstemän, byggherrar och studenter.

Kontakt: Ulrika Hamrén 08 525 201 20
adress