GRÖNPLANER

Ekologigruppen tar fram grönplaner på regional, kommunal och lokal nivå. I uppdragen arbetar våra landskapsarkitekter, ekologer och vattenspecialister i nära samarbete med kulturgeografer. Fokus ligger på att hitta lösningar där olika värden samverkar och förstärker varandra. Genom tydliga värderingar ger vi underlag för att prioritera olika planeringsalternativ.

Våra grönplaner är pedagogiskt upplagda och lättillgängliga för både tjänstemän och allmänhet. Efter kundens behov kan vi även lägga upp grönplanerna i databaser.

Vi analyserar:

  • Naturvärden
  • Rekreationsvärden
  • Vattenvärden
  • Kulturvärden
  • Ekosystemtjänster
  • Åtgärdsprogram
  • Strategidokument

Läs mer om grönplaner i vårt produktblad (pdf).

Kontakt: Lena Brunsell, 08 525 201 15
adress