Ekologigruppen
 
 

LANDSKAPSANALYS

Ekologigruppen erbjuder landskapsanalyser i linje med den europeiska landskapskonventionen. Stor vikt läggs vid landskapets helhetsvärden och betydelsen av delaktighet och brukarmedverkan.

Vi arbetar efter en tydlig och planeringsrelevant metod som värderar landskapet vad gäller bland annat upplevelse- och sociotopvärden samt ekologiska spridningssamband. Vår samlade kompetens ger heltäckande och pedagogiska utredningar som kan användas som beslutsunderlag i olika utvecklingsprojekt.

Vi genomför:

  • Landskapsanalys i infrastrukturprojekt
  • Landskapsanalys som underlag för ÖP och DP
  • Landskapsanalys för vindkraftsetableringar
  • Rekreationsanalys
  • Naturvärdes- och spridningsanalys
  • Kulturvärdesanalyser

Landskapsanalys
Kontakt: Lena Brunsell, 08 525 201 15
adress