Läs vårt senaste nyhetsbrev: EKOaktuellt

 

Lediga jobb - Just nu söker vi två nya naturvårdskonsulter!

Välkommen på seminarium 2/2 - Boverket och EkoSystemTjänsterna – Får ekosystemtjänster tillräckligt med stöd i PBL?

Vi erbjuder stöd och underlag för kompensationåtgärder i fysisk planering

Kajer mot det gröna - Handbok i stadsplanering - finns nu för nedladdning!

 

 

 

 

 

 

 

Ekologigruppen erbjuder konsulttjänster
inom natur och samhällsplanering till alla
som arbetar för en hållbar utveckling

Läs mer om oss, våra produkter och tjänster

adress