Läs vårt senaste nyhetsbrev: EKOaktuellt

Kajer mot det gröna - Handbok i stadsplanering - finns nu för nedladdning!

 

 

 

 

 

Ekologigruppen erbjuder konsulttjänster
inom natur och samhällsplanering till alla
som arbetar för en hållbar utveckling

Läs mer om oss, våra produkter och tjänster

 

adress