Läs vårt senaste nyhetsbrev: EKOaktuellt

  • Landskapsarkitekt - MKB och landskapsplanering
  • Landskapsarkitekt - Gestaltning av natur i staden

Vi söker tre nya medarbetare. Läs mer här.

 

 

 

 

 

Ekologigruppen erbjuder konsulttjänster
inom natur och samhällsplanering till alla
som arbetar för en hållbar utveckling

Läs mer om oss, våra produkter och tjänster

 

adress