På gång!

Inventeringar i Forsmark

På uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering AB har Ekologigruppen varje försommar sedan 2011 genomfört inventeringar av gölgroda och större vattensalamander som båda är skyddade enligt artskyddsförordningen. Inventeringarna  görs för att…

Läs mer
Instagraminlägg

ekologigruppen säger:

Ekologigruppen jobbar med många olika inventeringsmetoder. Här inventerar Jannike cykelleder i Nackareservatet där vi gör en cykelutredning för att hitta bra sträckningar för stigcyklister och skapa plats för…

Läs mer
Instagraminlägg

ekologigruppen säger:

Karin är på plats på Ullevi i Göteborg för att berätta om hur vi arbetar med ekosystemtjänstperspektiv i stadsutvecklingen. . Göteborgsregionens kommunalförbund samlar över 60 kommunala tjänstepersoner från…

Läs mer
Instagraminlägg

ekologigruppen säger:

Succé! Stor uppslutning och intresse på Biologiska mångfaldens dag i Nackareservatet! Groddammar, hästbaserad naturvårdskötsel, faunadepåer och borrning i trädstammar för vildbin studerades bland mycket annat. . Fint samarbete…

Läs mer
Instagraminlägg

ekologigruppen säger:

Idag är det den biologiska mångfaldens dag och vi är glada över att detta uppmärksammas så stort i år. Bland annat håller Fältbiologerna manifestationer i Stockholm och Uppsala…

Läs mer
Instagraminlägg

ekologigruppen säger:

I morgon är det den internationella dagen för biologisk mångfald och du har möjlighet att lyssna på Ekologigruppens Ellinor Scharin och Raul Vicente som deltar i två olika…

Läs mer
Instagraminlägg

ekologigruppen säger:

Mitt i staden och ändå på landet. Inventering med Trafikkontoret och #ekologigruppen på Kaknäs ängar. Inget dåligt slut på arbetsveckan. Fin helg på er!

Läs mer
Instagraminlägg

ekologigruppen säger:

Veckans kryptogam är den omisskännliga svaveltickan, populärt kallad "Chicken of the woods". Skogskycklings-namnet kommer av svampköttets påstådda likhet med kycklingkött. . Svampens matvärde är dock omdiskuterat, på grund…

Läs mer
Instagraminlägg

ekologigruppen säger:

Jannike, Emma och Marika är på fältbesök i Skokloster. På uppdrag av Skokloster Udde AB gör vi en rekreationsanalys och kommer även att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning med…

Läs mer
Instagraminlägg

ekologigruppen säger:

På uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering AB har vi varje år sedan sommaren 2011 genomfört inventeringar av gölgroda och större vattensalamander. . Inventeringarna görs för att kunna följa upp…

Läs mer
Kunskapsodling

500 naturvärdesinventeringar senare…

Per Collinder, en av Ekologigruppens grundare och ämnesansvarig för Naturvärdesinventeringar skriver om NVI, hur dessa har utvecklats över tid och om Ekologigruppens roll och metoder. 500 naturvärdesinventeringar senare……

Läs mer
Instagraminlägg

ekologigruppen säger:

🌿Vi välkomnar vår kollega Aina tillbaka från föräldraledigheten. Aina som mest håller till på Uppsala-kontoret kommer förutom att komma tillbaka till sin roll som gruppledare även jobba med…

Läs mer
På gång!

Ekologigruppen 30 år och ny hemsida!

Ny hemsida och Ekologigruppen 30 år! I år fyller Ekologigruppen 30 år som natur-, miljö- och hållbarhetskonsulter!  Vi firar med en helt ny och omarbetad hemsida som speglar…

Läs mer
Eko tips

Natursidan har koll på naturen

På natursidan.se kan du som gillar naturen i någon form bli inspirerad och engagerad av löpande inlägg med tilltalande foton och informativa texter. Varje vecka publiceras flertalet intressanta…

Läs mer
Eko tips

Naturens kalender

Naturens kalender Förändringar av naturens kalender är den tydligaste biologiska effekten av klimatförändringen. Vårtecknen kommer tidigare, men det är osäkert hur hösten förändras. Målet med Naturens kalender är…

Läs mer
Webinarier

Webinarium om Ekologisk kompensation

Webinarium om Ekologisk kompensation Vill du veta mer om ekologisk kompensation och hur det kan användas? Kompensation kan i fysisk planering användas som ett verktyg för att stoppa…

Läs mer
Webinarier

Webinarieserie: Ekosystemtjänster i den fysiska planeringen

Webinarieserie: Ekosystemtjänster i den fysiska planeringen Våren 2017 bjöd Ekologigruppen in till en kostnadsfri webinarie-serie där vi delade med oss av våra erfarenheter kring att arbeta med ett…

Läs mer
Webinarier

Webinarieserie: Förtätningens möjligheter och gränser

Webinarieserie: Förtätningens möjligheter och gränser Social hållbarhet Hur kan förtätning stödja social hållbarhet och när riskerar bebyggelsen att bli för tät? I oktober 2017 hölls den första delen…

Läs mer
På gång!

Naturen vaknar och fältsäsongen växlar upp

På våren vaknar naturen och många arter till liv på allvar, och därmed växlar Ekologigruppens ekologer upp fältarbetet. Nu är det hög tid att inventera groddjur, först paddor…

Läs mer
På gång!

Vinst i Fornudden!

Ekologigruppen har fått förtroendet att arbeta med förslag och gestaltad biologisk mångfald som del i att rusta upp och förädla Tyresös största stadspark - Fornudden. Namnet kommer av…

Läs mer
Debatt

MKB- vårt mest effektiva hållbarhetsverktyg?

MKB- vårt mest effektiva hållbarhetsverktyg? Miljöbedömningsprocessen och tillhörande MKB har potential att vara ett av de mest effektiva hållbarhetsverktyg vi har att tillgå. Miljöbalkens uppdaterade kapitel 6 och…

Läs mer
VISA FLER INLÄGG

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.